VIDEO. „LEXICON DE AFACERI”: Despre piața de capital. Fondatorul Normedia.ro, Mihai Sandu, îți dezvăluie toate informațiile esențiale

0
141

Fondatorul Normedia.ro, Mihai Sandu, îți prezintă „LEXICON DE AFACERI”: Despre piața de capital. Urmărește emisiunea Capitalul Românesc.

,,Pornind de la dispozițiile legii 126/2018, putem aprecia ca piața de capital se refera la operațiunile de piață având ca obiect instrumente financiare admise sau care urmează să fie admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau tranzacționate pe un sistem multilateral de tranzacționare sau pe un sistem organizat de tranzacționare supravegheat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

VEZI VIDEO AICI –> https://bit.ly/3mpOeTv

Așadar, cand vorbim de piața de capital, vorbim despre instrumente financiare, piață reglementată, sistem multilateral de tranzacționare și sistem organizat de tranzacționare.

Instrumente financiare, așa cum sunt definite de Legea 24/2017, sunt:

a) valori mobiliare;

b) instrumente ale pieței monetare;

c) titluri de participare la organismele de plasament colectiv;

d) opțiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rate şi orice alte contracte derivate în legătură cu valori mobiliare, valute, rate ale dobânzii sau rentabilității, certificate de emisii ori alte instrumente derivate, indici financiari sau indicatori financiari, care pot fi decontate fizic ori în fonduri bănești;

e) opțiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward şi orice alte contracte derivate în legătură cu mărfuri care trebuie decontate în fonduri băneşti sau pot fi decontate în fonduri băneşti la cererea uneia dintre părţi, altfel decât în caz de neplată sau de alt incident care conduce la reziliere;

h) instrumente derivate pentru transferul riscului de credit;

i) contracte financiare pentru diferențe;

j) opțiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rate şi orice alte contracte derivate în legătură cu variabile climatice, navlu sau rate ale inflației ori alţi indicatori economici oficiali, care trebuie decontate în fonduri bănești sau pot fi astfel decontate la cererea uneia dintre părți, altfel decât în caz de neplată sau de alt incident care conduce la reziliere, precum şi orice alte contracte derivate în legătură cu active, drepturi, obligații, indici sau indicatori, neincluse în prezenta definiție, care prezintă caracteristicile altor instrumente financiare derivate, ţinându-se seama, printre altele, dacă sunt tranzacționate pe o piaţă reglementată, pe un sistem organizat de tranzacționare sau pe un sistem multilateral de tranzacționare;

k) certificatele de emisii;

Cele mai cunoscute publicului sunt valorile mobiliare, de exemplu acțiuni sau obligațiuni, care sunt definite de legea 52/1994, ca fiind instrumente negociabile emise în forma materială sau evidențiate prin înscrierile în cont, care conferă deținătorilor lor drepturi patrimoniale asupra emitentului, conform legii şi în condițiile specifice de emisiune a acestora.

Valori mobiliare pot fi acțiunile, obligațiunile, precum şi instrumentele financiare derivate sau orice alte titluri de credit, încadrate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare în această categorie.

Acțiunile recunosc titularilor calitatea de deținători ai unei pârți din capitalul social al societății emitente şi care conferă drepturile stabilite în lege şi în actul constitutiv.

Obligațiunile conferă titularului calitatea de creditor al sumei de bani împrumutată societăţii în condițiile indicate în prospectul de emisiune.

Acțiunile și obligațiunile sunt titluri de credit negociabile.

Financialmarket.ro precizează:

Piața de capital este termenul general folosit pentru a desemna piața în cadrul căreia sunt vândute și cumpărate instrumente financiare.

Piața de capital din România include piețele de instrumente financiare și instituțiile specifice acestora (ex.: societățile de servicii financiare, emitenții), operațiunile (ex.: serviciile de investiții financiare, ofertele publice), precum și organismele de plasament colectiv (de ex.: fondurile de investiții), stabilind un cadru adecvat de reglementare și supraveghere a investițiilor în instrumente financiare.

Piața de capital cuprinde piața primară și piața secundară.

Piața primară reprezintă acel segment al pieței de capital în care sunt puse la dispoziția investitorilor noile emisiuni de instrumente financiare.

Societățile comerciale, guvernul sau instituțiile din sectorul public pot obține finanțare prin vânzare de noi instrumente financiare.

Piața secundară reprezintă piața în care se tranzacționează instrumentele financiare deja emise.

Potențialii investitori pe piața de capital, trebuie să contacteze o entitate care prestează servicii și activități de investiții (societate de servicii de investiții financiare sau instituție de credit care prestează servicii și activități de investiții) sau o societate de administrare a investițiilor.

Societatea de servicii de investiții financiare va cumpăra şi/sau va vinde instrumente financiare în numele clienților.

Societățile de administrare a investițiilor distribuie (vând) sau răscumpără de la investitori titluri de participare ale fondurilor de investiții.

Înainte de a alege intermediarul, este indicat sa se verifice dacă aceasta este înscris în Registrul public SIIF (disponibil pe site ASF).”

Fondatorul Normedia.ro, Mihai Sandu, îți prezintă „LEXICON DE AFACERI”: Despre piața de capital. Urmărește emisiunea Capitalul Românesc.
Despre piața de capital. Urmărește emisiunea Capitalul Românesc.
Fondatorul Normedia.ro, Mihai Sandu, îți prezintă „LEXICON DE AFACERI”: Despre piața de capital. Urmărește emisiunea Capitalul Românesc.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.