Proiecte

De la Student la Antreprenor, proiect pentru facilitarea tranziției studenților către piața forței de muncă

Echipa OIR Sud Muntenia a semnat contractul de finanțare aferent proiectului De la Student la Antreprenor, care are o valoare de 4,74 mil. lei. Finanțat...

Cursul de formare „Democracy Reloaded”

Acest curs de formare are ca scop oferirea spațiului și contextului pentru prezentarea de instrumente și bune practici în procesul de luare a deciziilor...

Proiecte finanțate din Timbrul Monumentelor Istorice (TMI)

Institutul Național al Patrimoniului (INP) anunță deschiderea sesiunii I / 2021 a apelurilor de proiecte finanțate din Timbrul Monumentelor Istorice (TMI). O finanțare totală în...

Sprijin pentru locurile de muncă ale persoanelor vulnerabile

În contextul pandemiei, susținerea forței de muncă și reducerea șomajului sunt esențiale. Fondurile europene pot subvenționa locuri de muncă pentru șomeri și pentru persoanele...

Clarificări în etapa tehnico-financiară pe Innotech Student

Începând cu data de 22.12.2020, solicitanții vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse...

Reprogramarea proiectului Timișoara Capitala Europeană a Culturii în anul 2023

Parlamentul European a votat în sesiune acordul provizoriu obținut cu Consiliul UE cu privire la propunerea Comisiei Europene de a aduce o serie de...

Proiectul – „Platforma națională de bune practici pentru romi”

Obiectivul proiectului a fost facilitarea și consolidarea dialogului între autoritățile locale, naționale, regionale și comunitățile cu populație romă, prin reunirea actorilor implicați în activități...

Curs de formare digitală pentru reprezentanții ONG-urilor

Ministerul Tineretului și Sportului inițiază în parteneriat cu Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale – ANPCDEFP Cursul de formare...

Telverde 0800 500 550, un număr gratuit în sprijinul copiilor și adulților instituționalizați

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA), Consiliul Tinerilor Instituționalizați (CTI), Centrul de Resurse Juridice (CRJ) și Reprezentanța UNICEF în...

AFI Europa va începe patru noi proiecte uriașe de business în București și Timișoara

Pe 28 august, AFI Europe NV a finalizat achiziția a unor noi proiecte de construcție de birouri de tip clasa A în România. În...