ViaEdu – Un Viitor mai bun prin Educație

0
268

Un alt proiect implementat de către Asociația Pro Societate în orașul Mărășești, județul Vrancea, se axează pe domeniul educațional.

Proiectul își propune trei direcții de acțiune:

 1. Măsuri centrate pe copil/tânăr/adult
 • IDENTIFICAREA ȘI APLICAREA UNUI SET DE INSTRUMENTE ȘI METODE INOVATIVE care să crească interesul elevului pentru actul educațional: integrarea TIC în predarea la clasa, realizarea unei stații de radio în liceu și transmiterea de știri de interes pe durata pauzelor, recompensarea claselor cu o zi liberă în care se pot organiza activități extracurriculare, participarea la Școală după școală și la activitățile de voluntariat, realizarea unor lecții în spații non-convenționale, implicarea unor actori locali în susținerea lecției, centrarea actului educațional pe dobândirea de competențe, organizarea și derularea programului ,,A două șansă” pentru a facilita accesul la educație și instruire tinerilor care au abandonat studiile;
 • ORGANIZAREA ȘI SUSȚINEREA SERVICIULUI DE INFORMARE/ CONSILIERE / MEDIERE / ORIENTARE – cu două componente: orientarea și consilierea vocațională / în carieră – serviciu dezvoltat cu precădere pentru elevii claselor VII-VIII și ai claselor IX – X-a și de asemenea, poate fi accesat de către participanții la programul ,,A două șansă” și informarea, consilierea și medierea copiilor și elevilor care trec de la un ciclu școlar la altul – componentă realizată de către echipa mixtă de specialiști, prin informările pe teren;
 • ORGANIZAREA ȘI DERULAREA PROGRAMULUI ,,ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ” (SDS) – program complementar programului școlar obligatoriu, care oferă oportunități de învățare formală și non-formală, pentru consolidarea competențelor, învățare remediala și accelerare a învățării prin activități educative, recreative și de timp liber; programul se realizează în funcție de metodologia MENCS – Ordin 5349/2011, se va desfășura înainte sau după programul școlar obligatoriu (în funcție de orarul fiecărui nivel de studiu);
 • ORGANIZAREA PROGRAMULUI “A DOUĂ ȘANSĂ” – se adresează adolescenților, tinerilor, adulților, proveniți din medii sociale diverse și cu vârste variate, care nu au urmat sau nu au finalizat învățământul primar și gimnazial; programul oferă acestor categorii de persoane posibilitatea continuării și finalizării învățământului obligatoriu fără a fi nevoite să-și întrerupă eventualele activități profesionale sau familiale în care sunt angrenate;
 • ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE ȘI MOTIVAȚIONALE – ateliere motivaționale, creative, acțiuni de recreere și de stimulare a interesului pentru școală:
  • SAPTAMÂNA DE FILM/ANIMAȚIE
  • ATELIERUL DE CREAȚIE ȘI MESTERIT
  • CURSURI DE EDUCAȚIE ANTREPRENORIAT
  • organizarea a 10 EXCURSII
  • organizarea a 3 TABERE
 • ACORDAREA DE SPRIJIN FINANCIAR ȘI MATERIAL – facilitează accesul la servicii educaționale, prin abordarea nevoilor copiilor/elevilor/tinerilor și prin asigurarea de spații și echipamente necesare dezvoltării propice a activităților educaționale;
 1. Măsuri centrate pe personalul didactic
 • ORGANIZAREA ȘI SUSȚINEREA DE PROGRAME DE PREGĂTIRE A PERSONALULUI DIDACTIC – acreditate ANC:
  • TIC / competențe digitale (cu o durata minimă de 60 ore);
  • Competențe sociale și civice (cu o durata de minim 40 ore);
  • Formator (cu o durata de minim 60 ore);
  • Competențe antreprenoriale (cu o durata de 56 ore);
 • TRANSFER DE EXPERIENȚă/SCHIMB DE BUNE PRACTICI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC
 • ACORDAREA DE STIMULENTE PENTRU PERFORMANȚĂ
 1. Măsuri centrate pe familie și comunitate
 • PARTENERIAT STRATEGIC PENTRU VIITORUL EDUCAȚIEI ȘI A TINERILOR ÎN MĂRĂȘEȘTI
  • Organizarea REȚELEI DE PARTENERI pentru educație în / din Mărășești, din cadrul căreia fac parte:
   • unitățile de învățământ locale (Liceul tehnologic Eremia Grigorescu și Școală nr. 2 cu unitățile preșcolare și școlare arondate);
   • autoritatea publică locală Mărășești;
   • 2 asociații de părinți (ale celor două instituții de învățământ, asociații care sunt constituite că ONG-uri);
   • profesioniști în educație (de la CJRAE);
   • 3 ONG-uri locale (care activează pentru dezvoltarea comunităților de romi și pentru promovarea și dezvoltarea culturii locale);
   • principalii 5 angajatori locali.
  • Identificarea și aplicarea de INSTRUMENTE SPECIFICE DE INTERVENȚIE – constituirea unei echipe mixte de specialiști; comunicarea dintre școală și angajatori (adaptarea curriculei cu elemente practice relevante pentru piață muncii locale); comunicarea dintre elevii din anii terminali și angajatori (opțiuni de angajare și antreprenorialul că soluție de carieră); organizarea a 2 grupuri locale tematice (non-discriminare și voluntariat).
  • Alcătuirea unei echipe mixte de specialiști / personal de intervenție în educație
  • Responsabilizarea angajatorilor prin atragerea alături de cei 5 angajatori locali membrii ai Rețelei, a minim 3 angajatori județeni; vor fi implementate măsuri pe trei paliere diferite, astfel:
   • angajatori – mediu educațional prin organizarea a 6 întâlniri între angajatori și reprezentanții mediului educațional din Mărășești ce au că scop analiză/adaptarea curriculei – componentă de opționale și cursuri tip A două șansă, în vederea identificării și introducerii de module de formare adecvate cu posturile disponibile local și județean, implicit module pentru dobândirea de competențe digitale;
   • UAT Mărășești – angajatorii ce are că scop constituirea unui fond de susținere a revistei Liceului Tehnologic Eremia Grigorescu și premierea a 10 elevi/tineri pentru implicarea în acțiuni de voluntariat și pentru rezultate școlare;
   • angajatori – elevi prin organizarea a 3 întâlniri între reprezentanții angajatorilor și elevii/tinerii din grupul țintă ce doresc să afle mai multe despre angajare/carieră; se va încuraja componentă de antreprenoriat, în sensul în care, angajatorii vor prezența prin exemple practice situațiile cu care s-au confruntat în dezvoltarea afacerii, devenind astfel modele/surse de inspirație pentru tinerii care vor să își realizeze propria afacere;
  • Organizarea a 2 grupuri locale de sprijin: 1 grup pentru promovarea non-discriminării și 1 grup pentru voluntariat.
 • “ȘCOALĂ MEA ÎN MĂRĂȘEȘTI” – CAMPANIE DE INFORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE.
 • PROGRAM DE EDUCAȚIE PARENTALĂ – care va urmări optimizarea comportamentelor parentale: încurajarea comportamentelor de sprijin ale părinților; îmbunătățirea relației părinte-copil, eliminarea comportamentelor nefavorabile dezvoltării copilului (ex, eliminarea atitudinilor reticențe în rândul părinților)

Proiectele europene ajută la dezvoltare comunității!

 

Sursă foto: Startupcafe

RECLAMĂnormedia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here