Acordarea unui stimulent de risc în sistemul medical

0
301

Se acordă un stimulent de 2.500 lei brut pe lună următoarelor categorii de personal:

  1. Personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar, inclusiv personalul de specialitate din structurile paraclinice medico-sanitare și personalul paramedical, implicat direct in transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID- 19;
  2. Personalul care fumizează servicii de asistență medicală comunitară, respectiv servicii de îngrijire medicală, activități de izolare și monitorizare a persoanelor diagnosticate pozitiv aflate în carantină;
  3. Personalul din cadrul direcțiilor de sănătate publică implicat în activități de recoltare pentru testare SARS-CoV-2, verificare, evaluare medicală a persoanelor care traversează punctele de frontieră și care asigură tratamentul persoanelor care prezintă risc de infectare SARS-CoV-2, respectiv pacienți diagnosticați cu COVID- 19, precum și cel care desfășoară activități specifice de inspecție sanitară, în spațiile în care a existat cel puțin un caz confirmat cu infecție SARS-CoV-2;
  4. Personalul din rețeaua de medicină legală implicat în manipularea şi efectuarea necropsiilor pacienților decedați diagnosticați cu COVID -19, inclusiv personalul din laboratoarele de toxicologie și histopatologie care efectuează analiza probelor aparținând pacienților decedați diagnosticați cu COVID-19;
  5. Personalul din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare direct implicate în activități de testare și diagnosticare a SARS-CoV-2 prin metode PCR în cadrul laboratoarelor de toxicologie proprii;
  6. Personalul militar și civil din cadrul structurilor MApN care execută activități similare celor preväzute la lit. a) – e);
  7. Personalul medical, medico-sanitar şi auxiliar sanitar din cabinetele medicilor de familie, laboratoarele de analize medicale, laboratoarelor de imagistică medicală, ambulatoriile de specialitate, farmaciile comunitare, cabinetele stomatologice, furnizorii de servicii medicale aflați în contract cu casele de asigurări de sănătate, care au activat în timpul stării de urgență şi care au avut în evidență sau sub tratament pacienți suspecți sau confirmați cu COVID- 19, ori dacă personalul respectiv a fost confirmat cu COVID-19 în urma activității desfășurate
  8. Medicii şi asistenții medicali din unitățile şcolare care și-au desfășurat activitatea prin furnizarea unor servicii de îngrijire, de aprovizionare, de îngrijire medicală şi monitorizare a persoanelor aflate în carantină;
  9. Personalul de la a) – f) care în urma desfăşurării activității a fost diagnosticat cu COVID-19.

Lista personalului care beneficiază de stimulentul de risc se stabileşte prin decizie a conducătorului unității angajatoare, pentru activitatea desfăşurată în cadrul unității, inclusiv pentru activitatea desfășurată în condițiile legii într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă, conducătorul unității angajatoare fiind responsabil pentru desemnarea personalului implicat in activitățile prevăzute la art. 8 alin. (1) din OUG 43/2020.

Stimulentul de risc prevăzut mai sus se decontează din fonduri europene aferente Programului operațional ,,Capital uman”, conform regulilor de eligibilitate stabilite la nivelul programului și, respectiv, al ghidurilor solicitantului, în limita sumelor alocate în acest scop în cadrul Programului operațional ,,Capital uman”.

Pentru o perioadă de 3 luni de la data încetării stării de urgență, personalul medical beneficiază de un spor de până la 30%, calculat la salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcție.

Sursă foto: Startupcafe

Sursă: Ministerul Sănătății

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.