Activitatea senatorului Vlad Alexandrescu – 2016-2020

0
235
RECLAMĂnormedia.ro
Vlad Alexandrescu, senator USR, este unul dintre cei mai activi parlamentari USR din Parlamentul României. A inițiat peste 100 de proiecte legislative, a fost lider de grup la Senat timp de două sesiuni parlamentare și a reușit să pună pe agenda publică problema copiilor instituționalizați. De asemenea, a inițiat proiectul de lege prin care avem astăzi avem o situație transparentă a tezelor de doctorat (accesibile în format digital) și s-a luptat, cu succes, pentru ca artiștii să fie incluși în categoria antreprenorilor.

Activitatea parlamentară:

 • 123 propuneri legislative.
 • 52 declarații politice.
 • 228 de întrebări și interpelări.
 • 378 luări de cuvânt.
 • 14 moțiuni.
Inițiative pe cultură pentru mandatul 2016-2020:
 • Granturi pentru operatorii culturali independenți. (realizat)
 • Reabilitarea bibliotecilor şcolare. (promulgat)
 • Implementarea platformei tezelor de doctorat. (promulgat)
 • Dosarul Roșia Montană în UNESCO. ( blocat de Guvernul PSD, reluat de Guvernul PNL);
 • Statutul Artistului. (în lucru)
Inițiative pe educație pentru mandatul 2016-2020:
 • Programe educative pentru cadre didactice, părinți și copii, în vederea prevenirii violenței domestice, a hărțuirii și violenței sexuale, inclusiv prin organizarea de parteneriate școală – comunitate –
 • Anul cărții (promulgat)
 • Publicarea tezelor de doctorat în format electronic. (promulgat)
 • Revocarea titlului de doctor să fie în continuare făcută prin decizia ministrului, după raportul CNATDCU.
Inițiative privind protecția copilului pentru mandatul 2016-2020:
 • Am sesizat instituţiile abilitate: N.P.D.C.A, Avocatul Copilului, D.G.A.S.P.C și Parchetul de pe lângă Judecătoria județului, pentru a rezolva abuzurile din sistem.
 • Avocatul Copilului în sprijinul copiilor abandonați.
 • Suport financiar pentru părinții adoptatori.
 • Lansarea raportului parlamentar – COPIII LUI IROD, Raport moral asupra copiilor lăsați în grija statului.
Inițiative privind justiția pentru mandatul 2016-2020:
 • Desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ); ( în lucru)
 • Modificarea procedurii de numire a procurorilor de rang înalt prin introducerea avizului conform (obligatoriu) al Consiliului Superior al  Magistraturii;
 • Statuarea explicită a independenței operaționale a procurorilor;
 • Abrogarea prevederii potrivit căreia magistrații se pot pensiona anticipat, dacă au o vechime de minimum 20 de ani;
 • Prevederea unei durate de 3 ani a perioadei de formare a magistraților în cadrul Institutului Național al Magistraturii și a unei durate de un an a stagiului după absolvire;
 • Eliminarea restricției asupra libertății de exprimare a judecătorilor și procurorilor;
 • Reducerea atribuțiilor inspectorului șef al Inspecției Judiciare;
 • Modificarea prevederilor privind revocarea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii.
 • Corectarea unor prevederi privind răspunderea materială a magistraților;

Inițiative pe cultură pentru mandatul 2020-2024:

 • Construcția unei noi săli multi- funcționale de spectacole, concerte, galerii, librărie printr-o investiție directă din fonduri europene și/sau Banca Mondială.
 • Extinderea infrastructurii culturale urbane și periurbane.
 • Acces flexibil și modern la artă și cultură pentru copiii și tinerii României.
 • Reformarea rolului muzeelor în Misiunea muzeelor va fi regândită pornind de la patru valori fundamentale: valoarea socială, valoarea educativă, valoarea economică și valoarea colecțiilor.
 • Creșterea consumului de carte printr-o strategie trans-sectorială pentru combaterea analfabetismului funcțional.
 • Creșterea accesului la actul de cultură.
 • O nouă lege a teatrelor.
 • Susținerea și dezvoltarea parteneriatului public-privat la nivelul sectorului cultural prin susținerea cu prioritate a co-producțiilor și a difuzării de produse culturale, precum și a unor programe speciale cu aport
 • Reorganizarea Arhivelor Naționale în subordinea Ministerului
 • Protecția monumentelor istorice aflate în pericol printr-o lege nouă a
 • Întărirea cooperării cu UNESCO, pentru accesul la resurse în vederea conservării și punerii în valoare a monumentelor de valoare universală.
 • Restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice.

Inițiative pe educație pentru mandatul 2020-2024:

 • Accesul echitabil la educaţie de Reducerea decalajului dintre urban şi rural prin crearea unei strategii de atragere şi menţinere a cadrelor didactice în mediul rural, corelat cu programe de formare continuă a cadrelor didactice.
 • Regândirea criteriilor de evaluare şi reevaluare a profesorilor şi fundamentarea lor pe criterii meritocratice.
 • Programe de educaţie parentală pentru o mai mare implicare a părinţilor în activitatea şcolară a copiilor.
 • Creşterea numărului de consilieri şcolari, mediatori şi profesori de sprijin. Introducerea consilierilor psihologici în universitățile României.
 • Reformarea curriculumului şcolar.
 • Implementarea la nivel național a unor măsuri care să prevină segregarea școlară a elevilor de etnie romă și a elevilor cu situația materială precară.
 • Plan educațional pentru integrarea copiilor cu CES. (cerinţe educaţionale speciale)
 • Cămine studențești moderne în București.
 • Digitalizarea artelor și studiilor umaniste – #DigitalHumanities.

Inițiative privind protecția copiilor pentru mandatul 2020-2024:

 • Monitorizarea serviciilor sociale de îngrijire și suport pentru copiii abandonați.
 • Îmbunătățirea legislației în domeniul copilului și adopției.
 • Monitorizarea serviciilor de implementare a asistenței maternală
 • Legislație specială pentru condamnarea traficului de minori și protecție specială pentru victimele minore.
Inițiative privind justiția pentru mandatul 2020-2024:
 • Modificării Codului Penal prin introducerea unei infracțiuni distincte de exploatare sexuală a minorilor;
 • Modificării legislaţiei pentru a permite oferirea de sprijin financiar ONG-urilor pentru servicii destinate victimelor, prin instituirea unui mecanism formal de alocare și administrare transparentă și competitivă a fondurilor;
 • Monitorizării, prin mijloace parlamentare, a implementării strategiei naţionale împotriva traficului de persoane şi a planului naţional de acţiune 2018-2022.

 

 

RECLAMĂnormedia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here