Statistică: Planul Național de Formare Profesională pentru anul 2020

0
214

Prin Planul Naţional de Formare Profesională pentru anul 2020, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi-a propus cuprinderea în programe de formare profesională a unui număr de 29.579 persoane, după cum urmează:

–   23.703  şomeri aflaţi în evidenţele agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă;

–   681 persoane care beneficiază de servicii de formare profesională gratuită, altele decât şomerii, din care:

 • 638 persoane aflate în detenţie;
 • 42 persoane din mediul rural;
 • 1 persoană care şi-a reluat activitatea ca urmare a încetării concediului pentru creşterea copilului.

–   107 persoane beneficiare de servicii gratuite de evaluare a competenţelor dobândite pe alte căi decât cele formale;

–   3.133 persoane beneficiare de formare profesională la locul de muncă (ucenicie);

–   1.955 persoane care nu beneficiază de gratuitate, cuprinse la cursuri de formare profesională, organizate de CRFPA.

Pentru anul 2020 a fost planificată organizarea a 1.605 programe de formare profesională.

Realizat la 30 iunie 2020

Situația programelor de formare profesională/evaluare de competențe/ucenicie organizate de ANOFM,  până la 30 iunie 2020, se prezintă astfel:

Nr. crt. Grupuri țintă participante la programele de formare profesională/evaluare de competențe organizate de ANOFM Nr. persoane programat pentru 2020 Nr. persoane participante

30.06.2020

Realizat față de programat %
1. șomeri cuprinși în  programe de formare 23.703 2.786   11.75 %
2. persoane care beneficiază de servicii gratuite, alții decât șomerii  

681

 

8

 

1.17%

3. persoane din rândul celor care nu beneficiază de servicii gratuite de formare/evaluare de competențe  

1.955

 

628

 

32.12 %

4. persoane cuprinse în programe de ucenicie 3.133 1.376   43.92 %
5. persoane beneficiare de servicii gratuite de evaluare a competențelor 107 0     0%
Total persoane 29. 579 4.798 16.22 %

 

Distribuția persoanelor participante la programe de formare profesională/evaluare de competențe/ucenicie, pe instituții organizatoare, se prezintă astfel:

 1. A) prin rețeaua proprie de centre au fost cuprinse în programe de formare profesională/evaluare de competențe 297 persoane, dintre care:
 2. prin  centrele regionale de formare profesională a adulților –2.646 persoane:
  • 053 persoane din rândul șomerilor;

–  8  persoane beneficiare de servicii gratuite, altele decât șomerii;

 •    585 persoane din rândul celor care nu beneficiază de servicii gratuite de formare profesională.
 1. prin centrele proprii din cadrul agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă -651 persoane:
  • 608 persoane din rândul șomerilor;
  • 43  persoane din rândul celor care nu beneficiază de servicii gratuite de formare profesională.
 2. B) prin intermediul furnizorilor de formare autorizați/centrelor de evaluare autorizate au fost cuprinse în programe de formare profesională și în programe de evaluare a competențelor dobândite pe alte căi decât cele formale 125 persoane din rândul șomerilor.
 3. C) prin intermediul agenților economici se derulează programe de ucenicie la locul de muncă la care participă 376 persoane.

În  perioada ianuarie-iunie 2020, la programele de formare profesională organizate de ANOFM au fost cuprinse 1.729 persoane, aparţinând unor grupuri dezavantajate, după cum urmează:

 • 279  şomeri de lungă durată;
 • 355 şomeri din mediul rural;
 •  2  şomeri cu dizabilităţi;
 • 77 șomeri de etnie romă;
 • 8  persoane eliberate din detenție;
 • 8 persoane aflate în detenție.

Totodată, din totalul de persoane participante la programele de formare profesională/evaluarea competențelor/ucenicie 2.999 persoane sunt femei (62,51 % din totalul participanților).

În perioada ianuarie-iunie 2020 au început 171 programe de formare profesională gratuite, 59,06% dintre acestea fiind programe de calificare sau de recalificare și 40,94% programe de iniţiere, perfecţionare sau specializare.

Situația cursurilor se prezintă astfel:

 • 48 cursuri de inițiere;
 • 101 cursuri de re/calificare;
 •  6  cursuri de perfecționare;
 • 16  cursuri de specializare.

Din cele 171 programe de formare profesională, 161 programe sunt finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj (BAS), iar 10 programe sunt finanțate din alte fonduri decât BAS.

Situația participării la programele de formare profesională, organizate în perioada ianuarie-iunie 2020, a celor 2.786 persoane din rândul șomerilor structurate pe grupe de vârstă, pe forme de pregătire și pe niveluri de studii, se prezintă astfel:

 1. a) pe categorii de vârstă:
 • persoane cu vârsta sub 25 de ani                         420
 • persoane cu vârsta cuprinsă între 25-35 de ani      517
 • persoane cu vârsta cuprinsă între 35-45 de ani      749
 • persoane cu vârsta peste 45 de ani                       1100                                                    

                                   TOTAL                        2786

 1. b) pe forme de pregătire:
 • participanți la cursuri de inițiere                            719
 • participanți la cursuri de (re) calificare                          1696
 • participanți la cursuri de perfecționare        130
 • participanți la cursuri de specializare     241

                                           TOTAL                          2786

 1. c) pe niveluri de studii:
 • persoane cu nivel primar, gimnazial                           765
 • persoane cu  nivel profesional, liceal sau postliceal  1629
 • persoane cu studii superioare                            392

TOTAL                          2786

Principalele meserii/ocupații pentru care s-au organizat în luna iunie 2020 programe de formare profesională gratuite pentru şomeri, sunt următoarele:

inspector /referent resurse umane  289 șomeri
agent de securitate  271 șomeri
lucrător în comerț  224 șomeri
operator introducere, prelucrare, validare date  220 șomeri
bucătar  170 șomeri
frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist  131 șomeri
competențe cheie-comunicare în limba română  104 șomeri
agricultor în culturi vegetale și crescător de animale  101 șomeri
contabil   87 șomeri
instalator instalații tehnico-sanitare și gaze   74 șomeri
coafor   70 șomeri
îngrijitor copii   51 șomeri
manager resurse umane   47 șomeri
Infirmier/ infirmieră   44 șomeri
patiser   43 șomeri

 

Situația contractelor de ucenicie și a convențiilor realizate

În ianuarie-iunie 2020 au fost încheiate 1.376 contracte de ucenicie, 863 pentru femei și 513 pentru bărbați. Până la data de 30 iunie 2020 au fost încheiate 1.328 convenții pentru 1.328  persoane incluse în programele de ucenicie la locul de muncă, din care, pentru 111 persoane finanțarea se asigură din BAS, iar pentru 1217 persoane, convențiile sunt finanțate din fonduri europene în cadrul  proiectelor UNIT 2 RMPD, UNIT 2 RMD, UNIT 4 RMPD și UNIT 5.

Situația privind furnizarea serviciilor de certificare a competențelor dobândite pe alte căi decât cele formale

Începând cu 2014, Planul de formare profesională prevede furnizarea gratuită pentru șomeri a serviciilor de certificare a competențelor dobândite pe alte căi decât cele formale. În perioada ianuarie-iunie 2020 nu s-au derulat procese de evaluare și certificare a competențelor dobândite pe alte căi decât cele formale.

În urma monitorizării persoanelor care s-au încadrat în muncă, într-o perioadă de cel mult 12 luni de la absolvirea cursului/evaluarea de competențe, până la 30 iunie 2020 a rezultat că 3.326 persoane au fost încadrate. Aceste persoane provin din:

 • cursuri începute în anul 2018 care continuă și se vor finaliza în 2019 sau care s-au finalizat în 2019 și sunt monitorizate în 2020 – 254 persoane;
 • cursuri începute în anul 2019, finalizate în anul 2020, care au monitorizarea celor 12 luni până la angajare pe parcursul anului 2020  – 043 persoane;
 • cursuri începute în anul 2020 –29 persoane

Sursă: ANOFM

Sursă foto: Tmsi

RECLAMĂnormedia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here