Clarificări cu privire la Ordonanța 92/2020

Pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 459 din 29 mai 2020.

0
196

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.92/2020[1] au fost stabilite o serie de măsuri de sprijin, atât pentru angajați, cât și pentru angajatori. Principalele reglementări cu impact direct asupra protecției sociale a angajaților prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă nr. 92/2020 sunt următoarele:

 1. Angajatorii ai căror angajaţi au beneficiat de prevederile art. XI alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare, precum şi angajatorii ai căror angajaţi au avut contractele individuale de muncă suspendate în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu au beneficiat de prevederile art. XI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare, în perioada stării de urgenţă sau alertă, beneficiază, pentru o perioadă de trei luni, de decontarea unei părţi din salariu, suportată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările ulterioare
 2. Angajatorii care beneficiază de decontarea acestei sume din salariu au obligația menținerii contractului de muncă până la data de 31 decembrie 2020, cu excepția lucrătorilor sezonieri;
 3. Beneficiază de această prevedere numai persoanele care au avut o durată a suspendării a contractului individual de muncă de minimum 15 zile în perioada stării de urgenţă sau de alertă şi au beneficiat fie de indemnizaţiile prevăzute de art. XI şi XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare, fie de prevederile art. 53 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. De plata sumei reprezentând 41,5% din salariu beneficiază și persoanele care au convenții individuale de muncă încheiate în baza Legii nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 5. Angajatorii care, în perioada 1 iunie 2020 – 31 decembrie 2020, încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste 50 de ani, înregistrate ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgenţă decretate sau a stării de alertă instituite prin hotărâre de guvern, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată aparținând acestei categorii, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2500 de lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă pentru încă 12 luni;
 6. De aceeași sumă beneficiază angajatorii care încadrează în muncă, nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 şi 29 de ani, înregistrate ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, cu aceeași obligaţie de menţinere a raporturilor de muncă pentru încă 12 luni;
 7. Suma se acordă, în aceleași condiții, și în cazul încadrării în muncă a cetăţenilor români cărora le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini aflate în derulare pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere;
 8. Nu beneficiază de niciuna dintre măsurile de sprijin detaliate mai sus, respectiv de măsura referitoare la decontarea a 41,5% din salariul angajatului și de cea referitoare la acordarea a 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2500 de lei, următorii angajatori.
 9. Instituţiile şi autorităţile publice, așa cum sunt ele definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum și prin Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
 10. Angajatorii care la data solicitării acordării acestor sume se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activităţile suspendate sau restricţii asupra acestora din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2;
 11. Măsurile active de sprijin reglementate prin această ordonanță de urgență se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, putând fi acoperite din fonduri externe nerambursabile prin Ministerul Fondurilor Europene, în limita sumelor alocate și în conformitate cu prevederile și regulile de eligibilitate aplicabile.

Prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 92/2020 se modifică art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, în sensul prelungirii acordării indemnizațiilor prevăzute de art. XI și XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.59/2020, și după data de 31 mai 2020 pentru toate domeniile de activitate în care se mențin restricții în condițiile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, până la ridicarea acestor restricții.

[1] Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 459 din 29 mai 2020.

Sursă foto: Ceccarbusinessmagazine

RECLAMĂnormedia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here