Măsuri active de ocupare a forței de muncă

0
206

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot beneficia și de măsurile active de ocupare a forței de muncă incluse în Legea nr.76/2002, cu modificările și completările ulterioare, care vizează pe de o parte, creșterea șanselor de ocupare a persoanelor aflate în căutare unui loc de muncă, și pe de altă parte, subvenționarea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a șomerilor.

Vă prezentăm în cele ce urmează aceste măsuri, astfel:

Creșterea șanselor de ocupare a persoanelor aflate în căutare unui loc de muncă se realizează prin:

  • Informarea şi consilierea profesională – ansamblu de servicii, incluzând și profilarea, acordate gratuit persoanelor în căutarea unui loc de muncă, ce au ca scop furnizarea de informaţii privind piaţa muncii, evoluţia ocupaţiilor, evaluarea şi autoevaluarea personalităţii în vederea orientării profesionale, dezvoltarea abilităţii şi încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în vederea luării de către acestea a deciziei privind propria carieră, instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă, profilarea în vederea determinării nevoilor specifice pentru reîncadrarea în muncă;
  • Medierea muncii – serviciu acordat gratuit şi care constă în punerea în legatură a angajatorilor cu persoanele în cautarea unui loc de muncă pentru stabilirea de raporturi de muncă sau de serviciu;
  • Formarea profesională – activitate prin care se asigură creșterea și diversificarea competențelor profesionale, prin inițierea, calificarea, recalificarea, perfecționarea și specializarea persoanelor în cautarea unui loc de muncă, în vederea realizării (re)integrării acestora pe piața muncii;
  • Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale – activitate prin care se face colectarea și validarea dovezilor de competenţă dobândite pe alte căi decât cele formale;
  • Consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri – ansamblu de servicii de informare, consultanță și instruire privind economia locală și națională, tendințele pe termen scurt, mediu și lung din economie, precum de servicii specializate de instruire în probleme de management, marketing, legislație, contabilitate, realizate în vederea stimulării persoanelor în cautarea unui loc de muncă pentru începerea unei activități independente sau inițierea de afaceri;

Completarea veniturilor salariale ale angajaţilor, constând după caz în:

  • Acordarea de sume suplimentare pentru șomerii care se încadrează înainte de a le înceta plata indemnizaţiei de şomaj: persoanele, cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţia de şomaj, potrivit legii, şi care se angajează cu normă întreagă şi, ca urmare a angajării, le încetează plata indemnizaţiei de şomaj, beneficiază, din momentul angajării până la sfârşitul perioadei pentru care erau îndreptăţite să primească indemnizaţia de şomaj, de o sumă lunară, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, reprezentând 30% din cuantumul indemnizaţiei de şomaj, stabilită şi, după caz, reactualizată conform legii;
  • Acordarea primei de inserție absolvenţilor instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care, în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni. Această primă este egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării. Prima de inserţie se acordă în două tranşe: o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajării și o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.
  • Acordarea primei de activare în valoare de 1.000 lei neimpozabilă șomerilor înregistrați, care nu beneficiază de indemnizație de șomaj, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puțin 3 luni.

Stimularea mobilităţii forţei de muncă, prin acordarea a trei tipuri de subvenții:

  1. Prima de încadrare – subvenție neimpozabilă, ce se acordă lunar, pentru o perioadă de 12 luni, persoanelor înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care se încadrează, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 15 km de localitatea în care îşi au domiciliul stabil sau reședința, şi care se  calculează la 0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proporțional cu numărul de zile în care persoanele în cauză desfășoară efectiv activitatea la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă;
  2. Prima de instalare – subvenție neimpozabilă, acordată persoanelor înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă[1], care se încadrează cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care îşi au domiciliul sau reședința şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul ori își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia, şi care se se acordă în cuantum diferențiat, de 12.500 lei sau 15.500 lei, respectiv de 3.500 lei sau 6.500 lei, după caz, în funcție de situația beneficiarului sau a familiei acestuia, în două tranșe, astfel:

– o tranșă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data instalării;

– o tranșă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare);

3. Prima de relocare – subvenție neimpozabilă, acordată lunar, pe o perioadă de cel mult 36 de luni, persoanelor înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care se încadrează în muncă cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia, al cărei cuantum este de 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reşedinţă, dar nu mai mult de 900 de lei, sub condiţia ca veniturile nete lunare ale persoanelor respective (singure sau împreună cu familiile lor) să nu depăşeasăc suma de 5.000 lei/lună.

Persoanele în căutarea unui loc de muncă pot beneficia de pachete personalizate de măsuri, fiind cuprinse în una sau mai multe măsuri de stimulare, care converg spre ocuparea unui loc de muncă. Referitor la subvenționarea angajatorilor, măsurile din această categorie, din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, sunt dedicate acelor angajatori care încadrează persoane cu acces mai greu pe piața muncii, inclusiv de etnie romă, precum: absolvenții instituțiilor de învățământ, indiferent de nivelul acestora, şomerii în vârstă de peste 45 de ani și cei de lungă durată, tinerii NEETs (care nu sunt nici în educație, nici în formare), precum și persoanele cu dizabilități și şomerii care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale.

Pentru aceste categorii angajatorii primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoană din grupul țintă angajată, o subvenție în cuantum de 2.250 lei/lună, iar angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, aceeași sumă pe o perioadă de 18 luni. Angajatorii au obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu ale persoanelor din grupul țintă menționat cel puţin 18 luni.

De asemenea, angajatorii care încadrează în muncă, potrivit legii, şomeri care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială, beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condiţiilor respective, de o sumă în cuantum de 2.250 lei.

De sprijin financiar beneficiază și angajatorii de inserție care încadrează tineri cu risc de marginalizare socială, care beneficiază de acompaniament social personalizat în baza unui contract de solidaritate. Astfel, aceștia beneficiază lunar pentru fiecare persoană din categoria menționată, încadrată în muncă, de o sumă egală cu salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de patru ori valoarea indicatorului social de referinţă până la expirarea duratei contractului de solidaritate.

[1] Prima de instalare se acordă inclusiv persoanelor de cetăţenie română care şi-au exercitat dreptul la liberă circulaţie a lucrătorilor în spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European pe o perioadă de cel puţin 36 luni, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege.

Sursă foto: wall-street

RECLAMĂnormedia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here