Inițiative implementate de către ANDPDCA

0
199

Activitățile și practicile inovative generate de adaptarea la criza COVID-19 în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului și al persoanelor adulte cu dizabilități implementate de către Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții:

  1. Crearea Secțiunii InfoCOVID-19 pe website-ul – gov.ro pentru afișarea de informații oficiale, materiale de prevenire și măsuri dedicate furnizorilor de servicii sociale.
  2. Constituirea la nivel ANDPDCA a unui Grup de Coordonare a Situației de Criză, care a asigurat procesul de coordonare și management al situației de criză generate de epidemia COVID-19 în cadrul serviciilor sociale.

Grupul de coordonare a asigurat:

  • Un flux continuu de informare publică cu privire la situația epidemiei COVID-19 în sistemul de asistență socială și protecție a copilului.
  • A facilitat cooperarea inter-instituțională la nivel local pentru deblocarea diferitelor situații din teren.
  • A colectat date și informații în timp real și a identificat măsuri la nivel sistemic, acolo unde situația a impus-o.
  • A asigurat 24/24 de ore, 7 zile/7 zile comunicarea directă cu DGASPC-urile din țară și șefii de centre.
  • A comunicat constant cu reprezentanții autorităților locale, sindicate, angajați, beneficiari și alți actori relevanți în domeniul social

3. Elaborarea și transmiterea către furnizorii de servicii sociale a unui Ghid privind măsurile necesare de prevenire și management a situației generate de epidemia de COVID-19 în serviciile sociale. De asemenea, alte măsuri au vizat modul de organizare a serviciilor care vor trebui utilizate în cazul în care în rândul beneficiarilor aflați în sistemul de protecție specială a copilului și al persoanelor adulte cu dizabilități vor fi înregistrate cazuri de infectare cu COVID – 19. Ghidul a fost tradus în limba Engleză și promovat cu sprijinul UNIC către alte organisme echivalente de resort din sistemul de țări al Națiunilor Unite din regiune.

4 Elaborarea unui Ghid de Prevenire COVID-19 – în limbaj ușor de înțeles.

5. Dezvoltarea și implementarea conceptelor de izolare preventivă la locul de muncă și izolare preventivă la domiciliu aplicate personalul angajat al centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, publice și private, fapt ce a condus la o rată mică de infectare și de deces în rândul beneficiarilor.

6. ANDPDCA a creat un mecanism de sprijin și consiliere în timp real, de tip TELVERDE. Acesta este implementat în parteneriat cu UNICEF, Consiliul Tinerilor Instituționalizați și Centrul de Resurse Juridice și se adresează copiilor și tinerilor din sistemul rezidențial, inclusiv copiilor și adulților cu dizabilități, precum și profesioniștilor și personalului de îngrijire, cu scopul de a asigura continuitatea serviciilor, în condiții de siguranță și în contextul pandemiei COVID-19.din perspectiva respectării drepturilor omului și a nevoii de sprijin psiho-emoțional pentru beneficiarii și personalul din serviciile rezidențiale.

7. Alături de Salvați Copii, ANDPDCA continuă să ofere suport la 070.009 – Family Tel, linia telefonică gratuită, unde părinții și tutorii copiilor pot suna pentru a fi consiliați psihologic și ajutați gratuit să gestioneze cât mai bine starea emoțională  a copiilor. Cu mai multă grijă din partea părinților și cu suport din partea specialiștilor, familiile pot trece peste aceste perioade vulnerabile și vor fi mai puternice și mai pregătite pentru a face față situațiilor critice. Family Tel este un canal deschis către părinții din comunitate, care trec în această perioadă prin momente dificile din punct de vedere emoțional, al stresului și al anxietății generate de epidemia de COVID-19.

 Sursă foto: Libertatea

Sursă: ANDPDCA

 

RECLAMĂnormedia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here