Noi măsuri de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie

0
136
RECLAMĂnormedia.ro

Prevederile propuse în proiect extind atât formele de sprijin acordate de stat, nivelul de venituri până la care se acordă dreptul, cât numărul de beneficiari cărora se adresează. Astfel, vor fi 427.591 de beneficiari ai formelor de sprijin propuse prin proiect, față de 218.698 câți sunt în prezent – o creștere cu 95%. Principalele măsuri de protecție socială adoptate sunt ajutorul pentru încălzirea locuinței în perioada sezonului rece și suplimentul pentru energie acordat lunar, pe tot parcursul anului.

Sunt incluse noi prevederi în ceea ce privește ajutorul pentru încălzirea locuinței în perioada sezonului rece:

  • Se reglementează tipul de ajutoare: pentru încălzirea locuinței cu energie termică furnizată în sistem centralizat, pentru încălzirea cu gaze naturale, cu energie electrică și cu combustibili solizi sau lichizi;
  • Se stabilește limita maximă a veniturilor până la care o persoană sau o familie poate beneficia de ajutoare pentru încălzire, respectiv de 810 lei/persoană în cazul familiilor și de 1.445 lei în cazul persoanei singure, adică o creștere a nivelurilor de venituri de la 800 lei la 810 lei, iar pentru persoana singură de la 1.082 lei la 1.445 lei;
  • Cuantumul ajutoarelor se stabilește prin compensare procentuală aplicată unei valori de referință diferențiată în funcție de sistemul de încălzire. Compensarea procentuală este de 100% pentru beneficiarii cu cele mai mici venituri și de minimum 10% pentru cei ale căror venituri se află la limita maximă.
  • Suplimentul pentru energie acordat pe tot parcursul anului este o măsură nou-introdusă și este diferențiat în funcție de sursa de energie, respectiv:
  1. 30 lei pentru consumul de energie electrică;
  2. 10 lei pentru consumul de gaze naturale;
  3. 10 lei pentru consumul de energie termică;
  4. 20 lei pentru consumul de combustibili solizi și petrolieri;
  • Majorarea cuantumului suplimentului la 50 de lei, în cazul în care unica sursă este energia electrică.
  • De asemenea, a fost reglementată posibilitatea acordării suplimentului, cumulat, pentru sursele de energie utilizate și cea de decontare a suplimentului pentru energie la furnizor.

Actul normativ mai prevede că plata ajutoarelor pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru beneficiarii ajutorului social se va prelua din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale și nu va mai fi în sarcina directă a autorității administrației publice locale.

Sumele necesare pentru asigurarea ajutorului pentru încălzirea locuinței se suportă din fondurile alocate cu această destinație în bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, iar plata se efectuează de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială prin agențiile județene, direct la furnizori în cazul energiei termice, gazelor naturale și energie electrică, iar în cazul ajutorului pentru lemne, cărbuni, combustibili petrolieri la beneficiari, prin intermediul primăriilor.

Legea va intra în vigoare la 1 septembrie 2022. Prin hotărâre a Guvernului, până la aceeași dată, vor fi aprobate normele metodologice, astfel încât instituțiile implicate să poată asigura logistica necesară aplicării.

 

RECLAMĂnormedia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here