Buget: 20 milioane euro

Proiectul prevede finanțarea schemelor antreprenoriale ale studenților români din numeroase domenii care sunt inovatoare și aduc o valoare adăugată reală. Acesta își propune să încurajeze studenții să își pună în practică viziunea, dar și spiritul lor antreprenorial.

Acțiuni sprijinite:

 • Etapa I – Organizarea și derularea programe de învăţare prin experienţă practică, furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesională axate pe dobândirea de competenţe antreprenoriale, formarea de competente antreprenoriale, inclusiv prin întreprinderea simulată în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC sau din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI adresate studenților;

– campanie de informare a publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, precum și cu privire la metodologia de selecție a grupului țintă și, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului;

– selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială;

– derularea programului de formare antreprenorială;

– selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului;

– organizarea și derularea de întreprinderi simulate;

– efectuarea de stagii de practică;

– furnizarea, de către administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri;

– asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului;

 • Etapa II – Acordarea de sprijin financiar sub forma micro-granturilor pentru deschiderea unei afaceri;

– decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului;

– monitorizarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate;

 • Etapa III – Asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri in timpul perioadei de implementare a proiectului.

Solicitanți eligibili:

 •  Instituţii de învăţământ superior publice şi private, acreditate;
 •  Şcoli doctorale şi graduale cu personalitate juridică, inclusiv parteneriate între acestea și sectorul privat/ centre de CDI;
 •  Institute/centre de cercetare acreditate, inclusiv institute de cercetare ale Academiei Române
 • Academia Română;
 •  Asociaţii profesionale;
 •  Camere de comerţ şi industrie;
 • Instituții și organizații membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor Locale pentru Ocupare și Incluziune Socială;
 • Furnizori de formare profesională continuă autorizaţi, publici şi privaţi;
 • Organizaţii sindicale şi patronate;
 • Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică;
 • ONG-uri;
 • Parteneriate între categoriile mai sus menționate

Propunerile de proiecte pot fi transmise atât individual, cât și în parteneriat.

Sursă: Ministerul Fondurilor Europene

Sursă foto: Pxhere

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here