Eficientizarea activității CNPP pentru determinarea legislației aplicabile lucrătorilor migranți, la nivelul sistemului public de pensii din România

0
294
RECLAMĂnormedia.ro

În data 12 august 2020, CNPP a început derularea proiectului „Eficientizarea activității CNPP pentru determinarea legislației aplicabile lucrătorilor migranți, la nivelul sistemului public de pensii din România” cod SIPOCA 721/MySMIS2014: 130047, implementat în baza Contractului de finanțare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă nr. 552/12.08.2020, Componenta 1 – IP14/2019 – Sprijin pentru acțiuni de consolidare a capacității autorităților și instituțiilor publice centrale, Axa Prioritară – Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Operațiunea – Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

Contractul de finanțare 552/12.08.2020 a fost semnat de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă și Casa Națională de Pensii Publice, în calitate de Beneficiar.

Perioada de implementare a Proiectului este de 24 luni. Valoarea totală a Proiectului care face obiectul Contractului de finanțare este de: 15.762.568,49 lei.
Obiectivul general al proiectului constă în creșterea capacității administrative a Casei Naționale de Pensii Publice (”CNPP”) în vederea optimizării proceselor administrative de determinare a legislației aplicabile lucrătorilor migranți și adoptarea unor măsuri de simplificare a furnizării serviciului de eliberare a documentului portabil A1 către beneficiari, prin implementarea unor sisteme informatice inovative.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.
Prin activitățile propuse în proiect se asigură rezolvarea problemelor identificate la nivelul CNPP prin analiza situației existente, referitoare la domeniul specific de activitate al CNPP (eliberarea documentului portabil A1) în ceea ce privește legislația, procesele, instrumentele de lucru, procedurile și stabilirea măsurilor de simplificare pentru reducerea poverii administrative a cetățenilor și mediului de afaceri, permițând astfel operaționalizarea modalităților de rezolvare a problemelor CNPP prin:
  • Posibilitatea constituirii dosarelor electronice pentru solicitanții care au depus deja cereri de eliberare a documentului portabil A1 prin retro-digitalizarea acestora;
  • Digitizarea fluxurilor interne ale instituției destinate documentului portabil A1 prin intermediul platformei integrate și asigurarea lucrului colaborativ pe documentele aferente procesului pentru personalul CNPP, eliminându-se astfel posibilitatea pierderii, dublării si inconsecvenței datelor și informațiilor deținute în cadrul instituției;
  • Instituirea unui mecanism electronic de schimb al informațiilor între instituție și solicitanți prin intermediul portalului, eliminând astfel necesitatea depunerii dosarelor în format letric de la sediul instituției;
  • Găsirea imediată a documentelor în arhiva electronică și implicit scurtarea timpului de răspuns la solicitările beneficiarilor;
  • Realizarea imediată a unor statistici și rapoarte manageriale direct din platforma integrată prin intermediul funcționalităților oferite de aceasta.

În cadrul proiectului, CNPP intenționează să perfecționeze și personalul în funcție de nevoile identificate la nivelul compartimentelor în ceea ce privește înțelegerea abordării pe procese și implementarea măsurilor de simplificare și de eficientizare a activității.

Reducerea birocrației și simplificarea procedurilor, precum și introducerea de soluții informatice moderne și retro-digitalizarea arhivei fizice reprezentând dosare ale solicitanților documentului portabil A1 sunt de natură să eficientizeze activitatea CNPP (din perspectiva costurilor și timpului de reacție) și să crească gradul de transparență și eficiență în prestarea serviciilor respective.

Persoană de contact:George TIUGEA (Manager de Proiect)
Consilier Superior
Direcția Relații Internaționale
Casa Națională de Pensii Publice
E-mail: george.tiugea@cnpp.ro
RECLAMĂnormedia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here