Proiectul – „Platforma națională de bune practici pentru romi”

0
312
RECLAMĂnormedia.ro

Obiectivul proiectului a fost facilitarea și consolidarea dialogului între autoritățile locale, naționale, regionale și comunitățile cu populație romă, prin reunirea actorilor implicați în activități direcționate către respectivele comunități și consolidarea relațiilor de colaborare dintre aceștia.

Proiectul a presupus trei componente principale:

  1. Realizarea unei Platforme Naționale de Bune Practici pentru Romi

Prin intermediul proiectului, Punctul Național de Contact pentru Romi a reușit să pună la dispoziție actorilor implicați și interesați un mediu virtual, prin platforma online de comunicare: https://pncr.fonduri-ue.ro.

  1. Organizarea a 16 ateliere, în două serii, pentru comunitățile de romi, ONG-uri și reprezentanți ai autorităților locale, regionale și naționale

Prima serie de ateliere a avut rolul strategic de a asigura facilitarea comunicării și colaborării dintre reprezentanții societății civile, reprezentanții autorităților locale/ regionale și membrii comunităților de romi, astfel încât prin dezvoltarea colaborării și dialogului dintre aceștia să poată formula și fundamenta o serie de măsuri coerente de acțiune, bazate pe nevoile și aspirațiile comunităților locale cu romi, în context local, regional, național și european.

Atelierele din cadrul celei de a doua serii au fost axate pe analizarea studiilor de caz primite de la participanții prezenți în cadrul primei serii, precum și pe identificarea soluțiilor pentru rezolvarea problemelor din comunitățile cu populație romă. Astfel, s-a urmărit schimbul de experiențe la nivel local, regional și național, cu scopul promovării exemplelor de bună practică și a posibilelor soluții pentru rezolvarea problemelor din comunitățile cu populație romă.

Această activitate a avut ca principal rezultat generarea de idei și recomandări pentru activități sau proiecte ulterioare, dintre care menționăm:

  • propuneri de politici publice alternative;
  • stimularea autorităților în vederea sprijinirii comunităților cu romi, inclusiv asistenți sociali, mediatori sanitari, mediatori școlari, profesori romi și profesori de limba romani;
  • promovarea bunelor practici în scopul reducerii stereotipurilor formate la adresa cetățenilor români de etnie roma.

În cadrul activităților au participat 257 persoane, din care 157 au fost participanți din cadrul instituțiilor publice, 92 din cadrul organizațiilor non-guvernamentale iar 8 au fost reprezentanți ai comunităților cu romi.

  1. Realizarea unui ghid de bune practici în domeniul incluziunii sociale a cetățenilor români de etnie romă

Rapoartele detaliate asupra fiecărei serii de ateliere regionale desfășurate vor fi disponibile pe platforma de comunicare online https://pncr.fonduri-ue.ro/ la rubrica rezultate ateliere.

Pentru detalii suplimentare, noutăți și informații, vă puteți abona la newsletter-ul disponibil la https://pncr.fonduri-ue.ro/.

RECLAMĂnormedia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here