Angajări în cadrul proiectului ,,Servicii integrate destinate comunităţii din teritoriul GAL Siretul Verde”

0
299
RECLAMĂnormedia.ro

Asociaţia Voluntariat Pentru Viaţă cu sediul în localitatea Mărăşeşti, jud. Vrancea, tel. +40(0)770464485, înregistrată sub nr. 5/12/11/2012  în Registrul Unic al Asociaţiilor şi Fundaţiilor, CUI/CIF 30904111, reprezentată legal prin Ionuţ Bogdan Chiriş, angajează pe perioadă determinată după cum urmează.

 1. Experţi sprijin elaborare planuri afaceri  – 3 posturi pentru 60 de ore fiecare post. Cod COR 242401-formator.

Cerinţe:

 • Studii superioare finalizate – 3 ani.
 • Experienta didactica, de predare/formare – 5 ani.
 • Aptitudini de planificare, organizare si control al activitatilor
 • Competente de lucru in echipa foarte bune abilitati de comunicare si organizare
 • Tact, echilibru emotional si adaptabilitate, creativitate si spirit de initiative.

Atribuţii:

 • Planificarea activitatilor de sprijin in elaborarea planurilor de afaceri.
 • Desfasurarea sesiunilor de sprijin cu membrii grupului tinta inscrisi in cadrul programului de formare antreprenoriala.
 • Determinarea nevoilor specifice de informatii si sprijin in cazul fiecarui membru al grupului tinta.
 • Realizarea unei sinteze si redactarea informatiilor necesare imbunatatiirii prezentarii planului de afaceri/ideii de afaceri.
 • Realizarea de recomandari de imbunatatire a planurilor de afaceri.

Raportarea propriei activitati desfasurate:

 • desfasurarea oricarei activitati alocate de catre reprezentantul legal sau manager (dupa caz) necesare pentru buna implementare a sub-activitatii sau sub-activitatilor in care expertul este implicat, pentru asigurarea atingerii rezultatelor propuse si pentru indeplinirea indicatorilor.
 1. Asistent Medical- studii superioare. Cod COR 220905 – asistent medical
 • Perioada 18 luni/50 de ore pe lună.
 • Educaţie solicitata Studii superioare – 3 ani

Cerinţe din fisa postului:

 • Experienţa solicitata Experienta specifica in domeniu – 1 ani.
 • Competenţe solicitate Abilitati foarte bune de relationare, comunicare, motivare.
 • Dinamism si o buna capacitate de planificare, organizatorica si de coordonare in teren.
 • Capacitate de lucru in echipa.
 • Capacitate de analiza si sinteza.
 • Disponibilitatea de a se deplasa in teren.

Atribuţii:

 • Asigura asistenta medicala in cadrul centrului multifunctional.
 • Se asigura ca membrii grupului tinta urmaresc planul de tratament furnizat de medicul de familie/specialist etc.
 • Centralizeaza datele medicale colectate despre starea de sanatate a comunitatii.
 • Colaboreaza cu autoritatile locale pentru a veni in sprijinul beneficiarilor.
 • Colaboreaza cu asistentul social si consilierul social pentru promovarea unui stil de viata sanator in randul membrilor comunitatii.
 • Controleaza zilnic starea de sanatate a membrilor grupului tinta din cadrul centrului mutifunctional.
 • Se deplaseaza la domiciliul persoanelor varstnice/persoanelor cu dizabilitati in vederea masurarii markerilor vitali (tensiune, glicemie, temperatura etc)
 • Intocmeste fise de monitorizare a starii de sanatate a membrilor grupului tinta.
 • Identificarea riscurilor privind activitatile desfasurate si le semnaleaza managerului de proiect, responsabilului activitati sociale.

Raportarea propriei activitati desfasurate

 • desfasurarea oricarei activitati alocate de catre reprezentantul legal sau manager (dupa caz) necesare pentru buna implementare a sub-activitatii sau sub-activitatilor in care expertul este implicat, pentru asigurarea atingerii rezultatelor propuse si pentru indeplinirea indicatorilor proiectului.

 

 • Trimiteţi un CV şi o scrisoare de motivaţie pe adresa de mail până la data de 20.05.2021.
 • Selecţia dosarelor se va face în data de 21.05.2021.
 • Vor fi publicate rezultatele în 23.05.2021 pe situl proiectului.
 • Contestaţiile se vor depune până pe data de 25.05.2021. Rezultatele vor fi publicate în 26.05.2021.
 • Interviurile sunt programate în data de 27.05.2021.
 • Rezultatele finale vor fi afişate pe sit în data de 28.05.2021.
 • Informaţii suplimentare se pot obţine de la Asociaţia Voluntariat Pentru Viaţă
 • Persoana de contact: Drăgan Daniel, Manager proiect.  Tel 0784226249

Email:    voluntariatpentruviata@gmail.com

Website: www.voluntariatpentruviata.ro

 

RECLAMĂnormedia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here