VIDEO. „LEXICON DE AFACERI”: Despre acțiuni, obligațiuni și alte instrumente financiare. Fondatorul Normedia.ro, Mihai Sandu, îți dezvăluie toate informațiile esențiale

0
108
VIDEO. „LEXICON DE AFACERI” Despre acțiuni, obligațiuni și alte instrumente financiare.

Fondatorul Normedia.ro, Mihai Sandu, îți prezintă „LEXICON DE AFACERI”: Despre piața de capital. Urmărește emisiunea Capitalul Românesc.

,,La ultima noastră întâlnire am vorbit despre ce este piața de capital. În continuare, vom vorbi despre acțiuni, obligațiuni și alte instrumente financiare care se tranzacționează pe piața de capital.

VEZI VIDEO AICI: –> https://bit.ly/3l6Bhxx

Acțiunile recunosc titularilor calitatea de deținători ai unei părți din capitalul social al societăţii emitente şi care conferă drepturile stabilite în lege şi în actul constitutiv.

Obligaţiunile conferă titularului calitatea de creditor al sumei de bani împrumutată societății în condițiile indicate în prospectul de emisiune.

Acțiunile şi obligațiunile sunt titluri de credit negociabile.

Prin intermediul acțiunilor, societățile comerciale pot atrage capital de pe piața de capital.

Prin intermediul obligațiunilor, societățile comerciale se împrumută de pe piața de capital.

Pe piață de capital se pot tranzacționa, pe lângă acțiuni și obligațiuni, opțiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rate şi orice alte contracte derivate în legătură cu valori mobiliare, valute, rate ale dobânzii sau rentabilității, certificate de emisii ori alte instrumente derivate, indici financiari sau indicatori financiari, care pot fi decontate fizic ori în fonduri bănești.

VIDEO. „LEXICON DE AFACERI”: Despre acțiuni, obligațiuni și alte instrumente financiare. Fondatorul Normedia.ro, Mihai Sandu, îți dezvăluie toate informațiile esențiale
VIDEO. „LEXICON DE AFACERI”: Despre acțiuni, obligațiuni și alte instrumente financiare. Fondatorul Normedia.ro, Mihai Sandu, îți dezvăluie toate informațiile esențiale

Conform informațiilor publicate de BVB:

Instrumentele financiare derivate (IFD) sunt instrumente financiare al căror randament are la baza randamentul oferit de un alt instrument financiar sau marfă, denumit activ suport (underlying asset).

Prin urmare, randamentul IFD este derivat din evoluția prețului unui instrument, marfă sau alt activ.

Instrumentele financiare derivate pot fi dezvoltate având la baza orice tip de activ / eveniment care are drept valoare / rezultat aleatoriu, cum ar fi: aur, valute, acțiuni, indici bursieri sau chiar temperatura atmosferica (weather derivatives).

Tranzacționarea contractelor futures și options reprezintă o strategie complementara la tranzacționarea instrumentelor care constituie active suport (acțiuni listate, titluri de stat, mărfuri, etc.) pentru administrarea unui portofoliu adecvat riscului dorit de fiecare investitor în parte.

Clasificarea instrumentele financiare derivate:

  • Necondiționate (contracte futures, contracte forwards) reprezintă o obligație pentru ambele parti la tranzacție (atât pentru cumpărător, cât și pentru vânzător);
  • Condiționate (contracte options standardizate / OTC) reprezintă un drept pentru o parte (cumpărător) și o obligație pentru cealaltă parte a tranzacției (vânzător).

Contractele futures sunt instrumente financiare derivate tranzacționate exclusiv pe o piață bursiera reglementata.

Contractele futures au caracteristici similare contractelor forward tranzacționate pe piețele OTC, cu excepția faptului că specificațiile contractelor futures sunt standardizate de către bursele care listează astfel de instrumente pentru a putea fi tranzacționate cu ușurință de cât mai mulți participanți.

Contractul futures reprezintă obligația de a cumpără sau de a vinde un activ suport la un preț și cantitate negociate la momentul încheierii tranzacției („astăzi”), urmând că livrarea și plata activului suport să se efectueze la data scadentei („în viitor”).

Care sunt acțiunile posibile cu un contract futures ?

Poziția deschisă reprezintă numărul net de contracte cumpărate sau vândute de un investitor dintr-o anumită serie futures (simbol) și care nu au fost închise (lichidate) în piață printr-o tranzacție de sens opus sau care nu au fost închise la scadenta (executate) de către casa de compensare.

În cazul în care un investitor încheie tranzacții atât de cumpărare cât și de vânzare cu contracte futures, determinarea numărului de contracte din poziția deschisa (open position) se realizează după cum urmează:

  • Long: daca numărul de contracte cumpărate dintr-o serie futures este mai mare decât numărul de contracte vândute din seria respectiva;
  • Short: daca numărul de contracte vândute dintr-o serie futures este mai mare decât numărul de contracte cumpărate din aceeași serie.

Pentru a închide o poziție deschisa cu contracte futures, un investitor (cumpărător sau vânzător) are următoarele posibilități:

  • executarea poziției deschise la scadenta prin cumpărarea / vânzarea activului suport la scadenta (în cazul contractelor futures care se decontează prin livrare fizica) ;
  • lichidarea poziției deschise înainte de scadenta prin încheierea în piață a unei tranzacție de sens opus.

Mai multe informații despre aceste instrumente, cu detalii de clasificare, exemple explicative a modului de funcționare, cum se travaztioneaza, riscurile asociate, care sunt contractele futures tranzacționate la Bursa de Valori București, găsiți în link-ul din postare

https://m.bvb.ro/info/Introducere%20in%20IFD.pdf

Conform financialmarket.ro:

Warrant-urile sunt instrumente financiare derivate care conferă dreptul dar nu și obligația, de a cumpără sau de a vinde alte instrumente financiare cum ar fi o acțiune, un coș de acțiuni sau o marfa, că și activ suport, la un anumit preț, denumit preț de exercitare.

Waranturile sunt de doua feluri: call sau put.

Un warrant call vă dă dreptul de a cumpăra activul suport la o data viitoare la un preț țintă, prestabilit (strike price) iar un warrant put vă dă dreptul de a vinde activul suport la o data viitoare la prețul stabilit.

Un warrant call urmăreste creșterea prețului activului suport, devenind profitabil daca se vă valorifica la un preț mai mare decât prețul tintă (strike price).

În sens invers, un warrant put, urmărește scăderea prețului activului suport, acesta devenind profitabil daca se vă vinde la un preț mai mic decât prețul tintă.

Warrant-urile se tranzacționează la fel că acțiunile, fie pe bursa fie pe piață OTC (over the counter) și au de obicei o maturitate de până la un an.

Un warrant american poate fi exercitat în orice moment sau înainte de data expirării, în timp ce warrant-ul european poate fi exercitat numai la data expirării.

Warrant-urile oferă investitorului șansa de a beneficia de mișcările favorabile ale prețului activului de baza în mod disproporționat, comparativ cu mișcarea reală a prețului.

Acest efect de levier se datorează capitalului investit scăzut la cumpărarea warrant-ului în comparație cu o investiție în instrumentul de bază.

Informații despre w puse la dispoziție de Bursa de Valori București, găsiți în link-ul din postare:

https://m.bvb.ro/info/forum/8%20Mihai%20Vasiliu%20-%20Warrants%20at%20BVB%20Forum.pdf

Unitățile de fond. Conform BVB:

Exchange-Traded Funds (ETFs) sunt fonduri deschise de investiții care urmăresc evoluția unui activ suport printr-o politică de investire transparentă, prestabilită prin prospectul de emisiune.

ETF-urile sunt similare fondurilor mutuale, ambele oferind investitorilor posibilitatea de a investi în structuri de portofolii diversificate.

Caracteristica de „fond deschis de investiții” provine din faptul că numărul unităților ETF emise nu este fix și nici limitat, depinzând în mod direct de cererea și oferta înregistrată în piața primară.

ETF-urile oferă în plus posibilitatea obținerii unei expuneri diversificate și instantanee pe o anumită piață, regiune geografică sau clasă de active prin intermediul unui singur instrument și a unei singure operațiuni.

Deoarece se bazează pe structuri transparente de active, regăsim în rândul ETF-urilor listate la burse politici de investiție ce urmăresc îndeaproape evoluția unui indice de acțiuni, a unui coș de acțiuni, a uneia sau mai multor mărfuri ori a altui tip de active definite prin prospect.

Cele mai multe ETF-uri urmăresc evoluția unui indice bursier.

Tranzacționarea ETF-urilor pe piața bursieră este posibilă în baza emisiunii și listării unităților de fond (unități ETF).

O particularitate a ETF-urilor este faptul că unitățile de fond pot fi dobândite sau înstrăinate atât prin tranzacții obișnuite, pe piața secundară (bursieră), cât și prin operațiuni de creare și răscumpărare pe piața primară, de regulă în baza cererii și a ofertei investitorilor instituționali (la solicitarea acestora, prin intermediul participanților autorizați, se creează și respectiv anulează, blocuri standard de unități de fond).

Mai multe informații despre unitățile de fond găsiți în link-ul din postare

https://bvb.ro/info/Rapoarte/Ghiduri/ghid%20ETF%20RO%20web.pdf

„LEXICON DE AFACERI”: Despre piața de capital. Urmărește emisiunea Capitalul Românesc.
„LEXICON DE AFACERI”: Despre piața de capital. Urmărește emisiunea Capitalul Românesc.
Fondatorul Normedia.ro, Mihai Sandu, îți prezintă „LEXICON DE AFACERI”: Despre piața de capital. Urmărește emisiunea Capitalul Românesc.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.