Activitatea consilierului județean, Epure Ciprian Alexandru

0
987

Epure Ciprian Alexandru a fost consilier județean până în martie 2020, fiind ales pe lista Partidului Național Liberal în 2016, la vârsta de 32 de ani, la primul mandat.

Am găsit pe site-ul Consiliului Județean Vrancea declarațiile de avere și de interese, CV-ul personal și rapoartele de activitate.

Conform rapoartelor de activitate, Ciprian Epure s-a implicat pe zona de tineret, antreprenoriat, educație, turism și fonduri europene.

A efectuat vizite în teren la Biblioteca Județeană, Muzeul Vrancei, Spitalul Județean, Colegiul Național Unirea, Căminul de bătrâni Focșani, Centrul școlar de educație incluzivă Măicănești, Centrul Județean de resurse și asistență educațională Vrancea, Colegiul Național A.I.Cuza, Centrul de recuperare și reabilitare persoane cu handicap Odobești, Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihică Jariștea, Crângul Petrești, Colegiul Economic etc.

A participat la majoritatea ședințelor de plen ordinare și extraordinare desfășurate. Este un lucru bun, având în vedere că absenteismul este în gena unor consilieri județeni.

În calitate de consilier județean a elaborat și a depus la CJ Vrancea următoarele proiecte de hotărâre:

 1. Înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret.
 2. Aprobarea Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile în 2017 din bugetul județului Vrancea – CJ Vrancea pentru activități nonprofit de interes județean, confom prevederilor Legii nr.350/2005 și Legii nr.350/2006.
 3. Transmiterea în direct a ședințelor Consiliului Județean Vrancea.
 4. Zilele comunelor Vrancea. Turism, agroturism și tradiții.
 5. Modificarea denumirii ,,Stadion Tineretului’’ din Str.Cuza Vodă nr.61 cu denumirea ,,Stadion Viorel Ion’’.
 6. Publicarea în format deschis a tuturor informațiilor publice pe site-ul CJ Vrancea.
 7. Facilitarea activității organizațiilor neguvernamentale cu instituțiile publice.
 8. Amenajarea unui Centru de copii/tineret.
 9. Transformarea Cheile Tișiței în zonă de agrement de interes național.
 10. Înființarea unui Centru de antreprenoriat și stimularea culturii antreprenoriale.

Amendamente:

 1. Bugetarea cu 100 mii lei a programului de finanțări din fonduri neguvernamentale pentru activități nonprofit de interes județean – pe tineret.
 2. Retragerea unei sume de 2.500 mii lei, de la diverse capitole bugetare, împărțirea și transmiterea unei sume egale către cele 64 de unități școlare ce au grupurile sanitare în curte, prin intermediul UAT-urilor, cu scopul precis de a realiza grupuri sanitare în interiorul școlilor.
 3. Modificarea destinației investiției ce era pentru noul sediul al Centrului Cultural Vrancea cu destinația de Centru de Tineret.
 4. Modernizarea și extinderea rețelei de panouri stradale pentru marcarea obiectivelor turistice și intrărilor în zonele turistice.

Idei și propuneri:

 1. Propunere privind demararea unui proiect ,,Time capsule’’ cu ocazia evenimentelor ce se vor desfășura cu ocazia ,,Centenarului Primului Război Mondial – Vrancea Eroică’’.
 2. Propunere privind accesarea de fonduri pe axa 2.1a pentru incubatoare de afaceri.
 3. Modernizarea Corpului C al ansamblului CF Gară Focșani.

A avut audiențe atât cu cetățenii, cât și cu reprezentanți ai societății civile. De asemenea, a avut întâlniri în teritoriu cu consilieri locali sau oameni din comunitate din următoarele UAT-uri: Garoafa, Broșteni, Odobești, Adjud, Popești, Mărășești, Vizantea-Livezi, Măicănești, Ciorăști, Dumbrăveni, Paltin, Soveja, Jariștea, Chiojdeni, Spulber, Nănești, Tulnici, Mera, Vânători.

Obiectivul lui major a fost să înființeze în Vrancea un centru de tineret care să se ocupe de domeniile – tineret, educație, antreprenoriat și piața muncii:

 • Să faciliteze accesul tinerilor la informații prin sprijinirea centrelor de informare și consiliere, orientare și formare profesională, sănătate.
 • Desfășurarea activităților Comisiei Consultative a Tinerilor
 • Organizarea de cursuri de inițiere, instruire, calificare în diverse domenii, consiliere în carieră.
 • Dezvoltarea de abilități și dezvoltare personală.
 • Crearea unui mediu favorbail întâlnirii dintre reprezentanții mediului privat/ONG-uri, persoane în căutarea de specializare.
 • Favorizarea particiării la programe de ucenicie/stagii și chiar angajare.
 • Consiliere educațională și psihologică, educație non-formală, alfabetizare, mediere relații copil-școală, copil-familie.
 • Promovarea unor programe educaționale pentru prevenirea infracționalității în rândul tinerilor.
 • Servicii de consiliere a adulților – părinții copiilor aflați în situație de risc, în vederea prevenirii abandonului școlar, a intrării acestora într-un anturaj negativ și a prevenirii abuzurilor de orice tip asupra minorilor.
 • Cursuri în domeniul antreprenoriatului.

Din păcate, Consiliul Județean Vrancea nu a respectat nici până astăzi Strategia de Dezvoltare unde se menționa:

 • Înființarea unui centru pentru tineret.
 • Înființarea unui centru de informare și consiliere pentru tinerii proveniți din instituții de ocrotire.
 • Înființarea unui centru multifuncțional pentru grupurile defavorizate în parteneriat cu ONG-urilor locale.
 • Înființarea unui centru zonal de pregătire profesională.

Este nevoie de o mai mare implicare din partea comunității și a decidenților politici.

Putem observa fără doar și poate că activitatea consilierului județean, Epure Ciprian, a fost una axată pe dezvoltarea județului Vrancea. Rapoartele de activitate reflectă munca pe care a depus-o. S-a implicat și a făcut tot posibilul să rezolve unele dintre problemele județului. De asemenea, este singurul consilier județean din opoziție cu 2 proiecte implementate.

Este un exemplu de AȘA DA!

Sursă foto: CJ Vrancea

RECLAMĂnormedia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here