Guvernul României a aprobat în ședința de Guvern, Hotărârea privind alocarea a 20,93 de milioane de lei din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru 45 de unități administrativ-teritoriale din 6 județe, afectate de calamități naturale.

Astfel, vor fi repartizate fonduri pentru județele Bacău, Caraș-Severin, Gorj, Harghita, Maramureș și Mehedinți, în vederea refacerii infrastructurii hidrotehnice, a terasamentelor și malurilor de apărare, a drumurilor județene, drumurilor comunale, podurilor, podețelor, digurilor și punților pietonale.

Sumele alocate au fost stabilite în baza evaluărilor făcute de către autoritățile administrației publice locale, Inspectoratele pentru Situații de Urgență și de către Instituțiile Prefectului din cele 6 județe.

Nr.
crt.
Obiectiv Unitatea administrativ-teritorială Suma alocată
-mii lei-
0 2 3 4
    TOTAL 20.931
1) Județ Bacău                Total, din care:   13.596
1 Refacere 24 km DJ 252 F Ungureni Județul Bacău 366
2 Refacere 1,15 km drum sătesc sat Cotumba Comuna Agăș 1.771
Refacere Școală Gimnazială sat Cotumba
Refacere 0,05 km apărare mal sat Cotumba
Decolmatare 2,2 km râu sat Cotumba
Refacere 0,1 km împrejmuire școală gimnazială sat Cotumba
Refacere 0,04 km apărare mal sat Diaconeşti
3 Decolmatare 1,19 albie pârăul Asău sat Apa Asău Comuna Asău 956
Refacere 0,3 km drum sătesc sat Apa Asău
Refacere 0,4 km drum communal sat Păltiniș
Decolmatare 0,13 km albie pârăul Asău sat Păltiniș
4 Refacere 0,2 km drum sătesc DS 356 sat Bereşti Tazlău Comuna Berești Tazlău 206
Refacere 0,7 km drum sătesc DS 366 sat Enăcheşti
Refacere 1,6 km drum comunal sat Tescani
Refacere 0,6 km drum sătesc sat Tescani
5 Refacere 1,3 km drum sătesc sat Cuchiniş Comuna Brusturoasa 4.918
Refacere 0,05 km apărare mal sat Brusturoasa
Decolmatare 0,5 km pârâul Corbului  sat Brusturoasa
Decolmatare 1 km torent sat Brusturoasa
Refacere 0,85 km drum sătesc sat Brusturoasa
Refacere 1,79 km drum sătesc sat Hângăneşti
Refacere 1,1 km apărare mal sat Hângăneşti
Refacere 0,1 km drum sătesc sat Buruieniş
Refacere 3 km drum comunal D.C. 144 sat Buruienişul de Sus
Refacere 1,42 km drum sătesc sat Buruienişul de Sus
6 Refacere 3,186 km drum sătesc sat Dofteana Comuna Dofteana 2.051
Refacere 0,01 km tubulatură podeț sat Dofteana
Refacere 2,252 km drum sătesc sat Stefan Vodă
Refacere 3,343 km drum sătesc Hăghiac
Refacere 2,958 km drum sătesc sat Cucuieţi
Refacere 2,443 km drum comunal 131A sat Seaca
Refacere 0,56 km drum sătesc sat Seaca
7 Refacere 0,01 km străzi sat Măgireşti Comuna Măgirești 81
Refacere 1,215 km străzi sat Stăneşti
Refacere 0,1 km străzi sat Prăjeşti
8 Refacere 1 km drum sătesc sat Palanca Comuna Palanca 392
Refacere 1 km stradă sat Popoiu
Refacere 0,3 km mal pârâu Popoiu, sat Popoiu
Decolmatare  0,35 km albie pârâu Popoiu, sat Popoiu
Refacere 2 punți pietonale tablier metalic, sat Ciugheş
Refacere 3,71 km drumuri sătești sat Ciugheş
9 Refacere 1,1 km drumuri săteşti sat Parava Comuna Parava 122
Refacere 1 podeț tubular drum sătesc Parava
Refacere 0,35 km drumuri săteşti sat Teiuş
Refacere 2,6 km drumuri săteşti sat Drăguşani
10 Refacere 3 km drum sătesc sat Pârjol Comuna Pârjol 577
Refacere 1,5 km drum sătesc sat Băseşti
Refacere 3,4 km drum sătesc sat Pustiana
Refacere 3,5 km drum sătesc sat Băhnăşeni
Refacere 1,5 km drum sătesc sat Câmpeni
Refacere 2 km drum sătesc sat Hăineala
11 Refacere 3,05 km drum sătesc sat Conţeşti Comuna Sascut 649
Refacere 6,49 km drum sătesc sat Pânceşti
Refacere 0,9 km drum sătesc sat Schineni
Refacere 4,65 drum sătesc sat Sascut
12 Refacere 1,6 km străzi sat Cucuieţi Comuna Solonț 96
Refacere 0,5 km străzi sat Solonţ
Decolmatare 0,025 km șanț sat Sărata
13 Refacere 9,157 km străzi sat Târgu Trotuş Comuna Târgu Trotuș 892
Refacere 0,9 km drum comunal sat Tuta
Refacere 6,898 km străzi sat Tuta
Refacere 2,9 drum comunal sat Viişoara
Refacere 6,072 km străzi sat Viişoara
Refacere 0,696 km drumuri vicinale în administrarea CL Tg. Trotuş – sat Viişoara
Refacere 1 podeț drum sătesc sat Viişoara
14 Refacere 3 km drum comunal sat Boteşti Comuna Ungureni 484
Refacere 0,7 km drum sătesc sat Gârla Anei
Refacere 11 km drum sătesc sat Bibireşti
Refacere 2,6 km drum sătesc sat Bărtăşeşti
15 Refacere 1,7 km străzi sat Zemeş Comuna Zemeș 35
2) Județ Caraș-Severin                Total, din care:   160
1 Refacere podeţ pe DJ 571 C la ieşirea din satul Pârneaura, intersecţie cu drumul spre Mănăstire, avariat pe o lungime de 6 m şi lăţime de 5 m (Comuna Socol, sat Pârneaura) Județul Caraș-Severin 20
2 Refacere mal stâng distrus prin eroziune pe 0,5 km şi înălţime 1,5 m şi mal drept distrus prin eroziune pe 0,5 km şi înălţime 1,5 m, pârâu Merişoru, sat Glimboca. Comuna Glimboca 73
Refacere albie pârâu Merişor, avariată prin colmatare pe 0,5 km
3 Refacere 0,4 km drum vicinal agricol, sat Rusca, zona Poiana-Rusca. Comuna Teregova 36
4 Refacere pod peste râul Pogăniş, sat Vermeş Comuna Vermeș 31
Refacere mal erodat (construcţie hidrotehnică), fixarea malului în praguri compromisă, amonte Valea Simeria, sat Izgar
Refacere prag din beton distrus pe o lungime de 11 m (construcţie hidrotehnică), sat Vermeş
Refacere pod, sat Izgar, extravilan pe Valea Satului
3) Județ Gorj                Total, din care:   970
1 Refacere infrastructură şi parte carosabilă la 0,13 km străzi str. Vâlceaua – localitatea Pociovaliştea Oraşul Novaci 90
Refacere 1 podeţ str. Gilortului oraş Novaci
2 Refacere infrastructură şi parte carosabilă la străzi (str. Pisoi – 0,75 km, str. Lăzăroni – 0,45 km localitatea Vâlcele, str. Sanda – 0,15 km, str. Vişinei – 0,15 km, str. Dodenciu -0,10 km, str. Bisericii – 0,10 km localitatea Topeşti) Oraşul Tismana 350
3 Refacere infrastructură şi parte carosabilă la drumuri comunale (DC 27 – 1,9 km sat Bârzeiu, DC 27 – 1,7 km sat Scurtu) Comuna Berleşti 530
Refacere străzi (DS 14 – 0,5 km str. Boiereşti, sat Lihuleşti)
Refacere 6 podeţe (4 podeţe DC 27 sat Bârzeiu, 1 podeţ pe DC 27 sat Scurtu, 1 podeţ pe DS14 sat Lihuleşti)
4) Județ Harghita               Total, din care:   1.749
1 Refacere DJ 124 (km 6+700 – 7+000, 8+500 – 9+100, 11+250 – 11+750, comuna Mihăileni) – 1,4 Km Județul Harghita 321
Refacere pod pe DJ 127B (în dreptul proprietăţii cu nr. 1297 din sat Valea Rece, com. Lunca de Jos) – 1 buc.
Refacere zid de sprijin pe DJ 123 (HM 39 mal drept, HM 38 mal drept , HM 31-32 mal drept) – 0,14 Km
2 Refacere strada Bem Jozsef (de la nr. 136 până la nr. 19) – 0,2 Km Municipiul Odorheiu Secuiesc 90
Refacere strada Ady Endre (de la nr. 11 până la nr. 39) – 0,25 KM
Refacere strada Sântimbru (de la nr. 1 până la nr. 33) – 0,15 Km
Refacere strada Komis Ferenc (de la nr. 7 până la nr. 23) – 0,11 Km
3 Refacere strada Rozelor (km 0+000 – 0+250, sat Goagiu) – 0,25 Km Comuna Avrămești 54
Refacere strada Fazakas (km 0+000 – 0+150, sat Goagiu) – 0,15 Km
Refacere strada Borbely (km 0+000 – 0+150, sat Goagiu) – 0,15 Km
Refacere strada Malom (km 0+000 – 0+150, sat Avrămeşti) – 0,15 Km
Refacere strada Laszlo (km 0+000 – 0+200, sat Avrămeşti) – 0,2 Km
Refacere strada Vasvar (km 0+000 – 0+400, sat Avrămeşti) – 0,4 Km
Refacere strada Alszek (km 0+000 – 0+200, sat Avrămeşti) – 0,2 Km
Refacere strada Timar (km 0+000 – 0+100, sat Avrămeşti) – 0,1 Km
Refacere strada Gere (km 0+000 – 0+150, sat Avrămeşti) – 0,15 Km
4 Refacere surpare mal şi rupere acostament pe DC 232, km 4+800 (sat Valea Boroş) – 0,02 Km Comuna Lunca de Jos 152
Refacere spălare cale de rulare DC 235, km 0+600 – 3+600 (sat Valea Capelei) – 3 Km
Refacere eroziune de mal lângă DC 320, în dreptul casei cu nr. 577 (sat Lunca de Jos) – 0,05 Km
Refacere pod pe DC 333 peste pârâul Valea Rece, lângă Biserica Sf. Emeric (sat Valea Rece) – 1 buc.
Refacere DC 335 Solomaş, 1 km în amonte de la casa cu nr. 1144 (sat Valea Rece) – 1 Km
Refacere DC 331 Bandi, km 0+100 – 0+900 (sat Valea Rece) – 0,8 Km
5 Refacere podeţ pe str. Csorosza, sat Mihăileni – 1 buc. Comuna Mihăileni 744
Refacere străzi pietruite în satul Mihăileni (str. Tokeszege – 0,7 km, str. Godrosut – 1,2 km, str. Csorosza – 1,7 km)
Refacere drumuri forestiere şi agricole în satul Mihăileni (drum Cibre – 0,3 km, drum Vasfuvo – 1,07 km, drum Csorosza – 3,5 km)
Refacere străzi pietruite, sat Nădejdea (str. Kalvaria – 0,2 km, str. Racokszere – 0,1 km, str. Megyesek – 0,4 km, str. Koncok – 0,1 km)
Refacere drumuri forestiere şi agricole în satul Nădejdea, situate în zonele: Nagyparlag/Tasza – 2,3 km, Banyautja – 1,9 km, Derlo – 0,6 km, Kokenyes – 0,5 km, Carina – 0,7 km, Rompaca – 0,5 km
Refacere colmatare retea de alimentare cu apă şi canalizare în satul Văcăreşti – 0,2 Km
Refacere podeţ cu structură de şine metalice şi podină din lemn în sat Livezi, zona Re – 1 buc.
Refacere DC 111, amonte de intersecţia cu DJ 124, sat Livezi – 1,5 Km
Refacere drum forestier şi agricol, în continuarea DC 111 spre zona Naskalat, sat Livezi – 3 Km
6 Refacere podeţe în sat Săcel (în dreptul caselor cu nr. 61 şi 34) – 2 buc. Comuna Săcel 158
Refacere străzi în sat Săcel (de la casa cu nr. 33 până la casa cu nr. 55) – 0,95 Km
Refacere strada Ungureni 3 în satul Vidacut (de la casa cu nr. 12 până la casa cu nr. 68) – 1,1 Km
Refacere apărări de mal cu gabioane, strada Ungureni 3, în dreptul casei cu nr. 68 – 0,05 Km
7 Refacere spălare cale de rulare la drumurile săteşti 649 şi 709 din sat Sânmartin – 0,5 Km Comuna Sânmartin 30
8 Refacere drum comunal 143, km 2+000 – 3+000 – 1Km Comuna Vărșag 200
Refacere drum comunal 137, km 4+200 – 7+200 – 3 Km
Refacere drum comunal 141, km 0+500 – 1+500 – 1 Km
Refacere drum comunal 142, km 1+030 – 1+530 – 0,5 Km
5) Județ Maramureș               Total, din care:   2.855
1 Refacere străzi – 0,61 km Oraşul Dragomireşti 145
2 Refacere podeţ – sat Săliştea de Sus Orașul Săliștea de Sus 282
Refacere drum comunal – 1,5 km, sat Săliştea de Sus
Refacere străzi – 2,44 km, sat Săliştea de Sus
3 Refacere două podeţe şi traversări pietonale, oraş Vişeu de Sus Orașul Vișeu de Sus 1.040
Refacere străzi – 16,9 km, sat Vişeu de Sus
4 Refacere drum comunal sat Şişeşti – 0,4 km Comuna Șișești 218
Refacere străzi sat Şişeşti – 0,12 km
Refacere  drum comunal sat Şurdeşti – 0,8 km
Refacere  străzi sat Şurdeşti – 0,8 km
Refacere  drum comunal sat Bontăieni – 0,4 km
Refacere străzi sat Bontăieni – 0,18 km
Refacere  străzi sat Negreia – 1,05 km
Refacere  străzi sat Plopiş – 0,6 km
Refacere  străzi sat Dăneşti – 0,8 km
Refacere  străzi sat Cetăţele – 0,12 km
5 Refacere străzi – 1 km sat Ruscova Comuna Ruscova 24
6 Refacere două podeţe sat Bogdan Vodă Comuna Bogdan Vodă 301
Refacere străzi sat Bogdan Vodă – 2,45 km
Refacere patru podeţe, sat Bocicoel
Refacere cămin cultural, sat Bocicoel
Refacere străzi – 4,85 km, sat Bocicoel
7 Refacere străzi – 11,3 km, sat Vişeu de Jos Comuna Vișeu de Jos 560
8 Refacere străzi – 3 km, sat Călineşti Comuna Călinești 185
9 Refacere străzi – 0,8 km, sat Tulgheş Comuna Mireșu Mare 18
Refacere străzi – 1,2 km, sat Iadăra
Refacere străzi – 1 km, sat Remeţi pe Someş
10 Refacere 3 podeţe, sat Larga Comuna Suciu de Sus 20
Refacere străzi – 5 km, sat Larga
11 Refacere drum comunal – 0, 5 km, sat Coaş Comuna Coaș 6
Refacere străzi – 1,5 km, sat Coaş
Refacere drum comunal – 2 km, sat Întrerâuri
12 Refacere străzi sat Glod – 1,6 km Comuna Strâmtura 56
6) Județ Mehedinți              Total, din care:   1.601
1 Refacere stradă degradată pe 0,1 km – sat Valea Petrii, drum comunal DC degradat pe 0,8 km, 3 strazi degradate pe 2 km – sat Sălătruc, 6 străzi degradate pe 1,3 km – sat Bâltanele, stradă degradată pe 0,9 km – sat Blidaru, 15 străzi degradate pe 5,72 km – sat Greci Comuna  Greci 865
2 Refacere 3 Străzi degradate pe 0,65 km – sat Breznița Motru, Drum comunal DC 82 degradat pe 0,7 km – sat Valea Teiului, Stradă degradată pe 0,4 km – sat Coșovăț, Stradă degradată pe 0,7 km – sat Plai Comuna  Breznița Motru 196
3 DC 9 degradat pe 3 km – sat Balotești, drum sătesc (Drumul principal Schitul Topolniței) degradat pe 3 km –  sat Schitul Topolniței de Sus Comuna Izvoru Bârzii 540

 

Sursă foto: Digi24

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here