5,85 milioane euro din bani europeni pentru incluziunea socială

0
172
RECLAMĂnormedia.ro

Șase contracte de finanțare, în valoare de peste 5,85 milioane de euro, au fost semnate, în săptămâna 15-19 februarie, la sediul OIR Nord Est. Proiectele sunt finanțate în cadrul Programului Operațional Capital Uman, axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC).

Informații despre proiecte:

Solidaritate în teritoriul GAL Ștefan cel Mare

Beneficiar: Fundația „Corona”

Parteneri: Școala generală „Mihai David”, Parohia Parpanița și Asociația Grupul de Acțiune Locală „Ștefan cel Mare”

Valoare: 4,83 milioane lei

UMBRELLA (U-man, M-edical, B-unătate, R-espect, E-ducație, L-ibertate, L-ocal, A-dministratie)

Beneficiar: Comuna Văculești

Parteneri: Asociația „Clara” și Școala gimnazială nr. 1 Văculești

Valoare: 4,77 milioane lei

Servicii integrate pentru incluziune socială pe teritoriul GAL Ținutul Zimbrilor

Beneficiar: Asociația Grup de Acțiune Locală „Ținutul Zimbrilor”

Parteneri: Comuna Vânători-Neamț și Asociația „Educație și Viitor”

Valoare: 4,74 milioane lei

Centrul Integrat de Servicii Comunitare Rebricea

Beneficiar: UAT Comuna Rebricea

Parteneri: Asociația „Iubire și Încredere” și Școala Gimnazială nr. 1 Draxeni

Valoare: 4,50 milioane lei

Centru de zi pentru persoane defavorizate în comuna Bodești, județul Neamț

Beneficiar: Comuna Bodești

Parteneri: Asociația Cultural-Social-Economică „Christiana”, Fundația de Sprijin Comunitar și Școala Gimnazială comuna Bodești, județul Neamț

Valoare: 4,84 milioane lei

Centru de zi Scobinți – dezvoltare locală prin furnizarea de servicii integrate în comuna Scobinți, județul Iași

Beneficiar: Comuna Scobinți

Partener: Asociația „Grupul de Acțiune Locală microregiunea Belcești-Focuri”

Valoare: 4,66 milioane lei

Cele șase proiecte sunt dedicate reducerii numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zonele rurale, precum și din orașele cu o populație de până la 20.000 locuitori. Astfel, peste doi ani, când se va finaliza implementarea acestor proiecte, prin măsurile și operațiunile integrate în contextul mecanismului DLRC, peste 1.500 de persoane vulnerabile din zonele menționate vor putea evita sărăcia și, implicit, excluziunea socială.

 

RECLAMĂnormedia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here