Noi simplificări ale Programelor Rabla și Rabla Plus pentru persoanele juridice

0
149
RECLAMĂnormedia.ro

Au intrat în vigoare ultimele modificări aduse ghidurilor de finanțare ale Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 și Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, prin intermediul cărora a fost simplificat și mai mult mecanismul de accesare a finanțării.

Astfel, modificările din cadrul celor două programe se referă la următoarele aspecte:

  • A fost eliminată din ghid analiza din punct de vedere juridic a documentelor, urmând ca dosarele depuse de pesoanele juridice să fie evaluate de un referent cu specializare economică;
  • Au fost eliminate 18 articole din cadrul fiecărui ghid de finanțare, care au fost comprimate în 2 articole cu informațiile pentru toate categoriile de solicitanți – persoane juridice (atât criteriile de eligibilitate, cât și conținutul dosarului de acceptare);
  • Dosarul de acceptare în cadrul celor 2 programe conține mai puține documente prin eliminarea actului constitutiv/documentul de reprezentare sau împuternicire, inclusiv certificatul constator emis de ONRC. Aceste criterii vor fi verificate prin Cererea de finanțare care conține și Declarația pe proprie răspundere a reprezentantului legal;
  • Au fost eliminate grilele din ghidurile de finanțare în funcție de solicitant, modificările au avut în vedere și simplificarea unor proceduri interne specifice evaluării dosarelor de finanțare, care va conduce la urgentarea soluționării cererilor de finanțare depuse de solicitanți în cadrul celor două programe. Formularul grilei de evaluare a conformității documentelor și eligibiltății solicitanților se va aproba prin dispoziția președintelui AFM.

Pentru detalii accesați:

RECLAMĂnormedia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here