Programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public

0
166
RECLAMĂnormedia.ro

Ghidul Programului Iluminat Public a fost postat în dezbatere publică http://www.mmediu.ro/…/mmap-supune-dezbaterii…/4337.

Scopul Programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea unor corpuri de iluminat cu LED care să determine o eficienţă energetică ridicată și poluare luminoasă minimă.

Modificări majore:

  • Finanţarea se acordă în procent de maximum 100% din cheltuielile eligibile ale unui obiectiv de investiţie şi în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanţi, după cum urmează:
  1. unitate administrativ-teritorială cu o populaţie de până la 5.000 locuitori – maximum 1.000.000 lei;
  2. unitate administrativ-teritorială cu o populaţie de peste 5.001 locuitori – maximum 2.000.000 lei.
  • Sunt eligibile pentru a participa în cadrul Programului unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraş, municipiu sau județ.
  • S-a introdus posibilitatea acordării avansului, astfel că AFM poate acorda plăţi reprezentând avans în cuantum de maximum 30% din valoarea totală a contractului de finanţare nerambursabilă, într-una sau mai multe tranşe, în condiţiile legii.
RECLAMĂnormedia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here