Programul privind Eficiența Energetică în Clădiri Publice

0
150
RECLAMĂnormedia.ro

Ghidul Programului privind Eficiența Energetică în Clădiri Publice a fost postat în dezbatere publică http://www.mmediu.ro/…/mmap-supune-dezbaterii…/4336.

Modificări majore

 • Perioada de înscriere în aplicația informatică a datelor tehnice aferente proiectelor începe în data de 30 august 2021, ora 10:00 și se închide în data de 29 octombrie 2021, ora 14:00.
 • Au fost introduse mai multe categorii de solicitanți eligibili, pe langă UAT, anume:
 1. Consiliile Județene;
 2. Subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București;
 3. Instituții publice din subordinea autorităților publice locale.
 • Devin eligibile toate clădirile aflate în proprietatea/administrarea UAT, nu numai unitățile de învățământ
 • Finanțarea cheltuielilor eligibile în cuantum de până la 100%, în loc de minimum 90%, deci eliminarea contribuției proprii obligatorii.
 • Suplimentarea bugetului programului, de la 0,38 mld. lei la 1,4 mld. lei.
 • Restructurarea categoriilor de solicitanți (în funcție de populație și rang) și suplimentarea alocărilor pentru fiecare categorie, astfel:

a) 3.000.000 lei pentru comune cu o populaţie de până la 5.000 de locuitori;

b) 6.000.000 lei pentru comune cu o populaţie de peste 5.001 locuitori;

c) 8.000.000 lei pentru orașe;

d) 14.000.000 lei pentru consilii județene;

e) 14.000.000 lei pentru municipiul de rang 0.

f) 12.000.000 lei pentru municipii de rang I;

g) 10.000.000 lei pentru municipii de rang II;

h) 12.000.000 lei pentru subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București.

 • Introducerea posibilității livrării în Sistemul de Energie Național a surplusului de energie, în regim de prosumator.
 • Creșterea pragului minim de eficientizare a consumului de energie electrică, în sensul introducerii obligativității obținerii unei reduceri de minimum 30% a consumului de energie, respectiv a unei reduceri cu cel puțin 30% a emisiilor de CO2.
 • Introducerea unui criteriu nou de punctaj, anume maturitatea proiectului (max. 10 pct.), demonstrată prin stadiul proiectului tehnic și al autorizației de construire.
 • Modificarea procedurilor de depunere, selecție și contractare a proiectelor, în vederea contractării cât mai rapid a sumelor alocate și favorizării proiectelor cu punctaje cât mai mari.
 • Introducerea posibilității acordării avansului.
 • Transmiterea electronică a documentațiilor prevăzute de ghid.
 • Introducerea posibilității demarării procedurilor de achiziție și contractării serviciilor/lucrărilor (de către solicitantul al cărui proiect a fost aprobat) imediat după aprobarea cererii de finanțare, înaintea semnării contractului cu AFM.
 • Eliminarea unor documente justificative pentru simplificarea procedurilor și reducerea timpului de verificare a acestora (de ex. certificat de cazier fiscal, sau, din cartea tehnică a construcției, certificate de calitate, procese verbale de lucrări ascunse etc).

 

RECLAMĂnormedia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here