VIDEO. „LEXICON DE AFACERI”: Despre fonduri europene și guvernamentale. Fondatorul Normedia.ro, Mihai Sandu, îți dezvăluie toate informațiile esențiale

0
29

Fondatorul Normedia.roMihai Sandu, îți prezintă „LEXICON DE AFACERI”: Despre fonduri europene și guvernamentale. Urmărește emisiunea Capitalul Românesc.

Listarea pe bursă a întreprinderilor

Obiectivul acestui apel de proiecte este de a sprijini accesul pe piața de capital, prin acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru întreprinderile cu sediul social în România care doresc să emită acțiuni, precalificate pentru admiterea la tranzacționare, în conformitate cu condițiile Bursei de Valori București.

Valoarea maximă eligibilă a asistenței financiare nerambursabile:

 • 25.000 euro (fără TVA) pentru proiectele care vizează listarea unei oferte publice inițiale primare prin Sistemul Multilateral de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București,
 • 200.000 euro (fără TVA) pentru proiectele care vizează listarea unei oferte publice inițiale primare pe Piața Reglementată administrată de Bursei de Valori București.

Buget apel: Valoarea totală alocată prezentului apel este de 35 milioane euro (fără TVA).

Tip apel: necompetitiv, pe baza principiului „primul venit, primul servit”.

Calendar depunere:

Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 06.04.2023, ora 23:59, cu posibilitate de prelungire;

Apel ADR: Sprijin sub formă de granturi pentru competențe digitale

Obiectiv: sprijinirea transformării digitală a întreprinderilor mici și mijlocii prin sporirea competențelor digitale ale angajaților lor.

Ajutorul acordat sub forma de participare la programe de perfecționare /recalificare a angajaților per IMM este de maxim 17.000 euro.

Grup țintă: Angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial) ce provin din IMM-uri.

Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale sau recalificarea angajaților în unul sau mai multe din următoarele domenii tehnice cheie:

* Internet of things

* Cloud technologies

* Big data

* Învățarea automată

* Inteligență artificială

* Automatizarea proceselor robotice

* Blockchain

* Cyber-Physical Systems

Data limita de depunere solicitări de sprijin –> 29 decembrie 2023, ora 17.00

Fonduri privind digitalizarea companiilor 

150 milioane euro, împărțită pe următoarele domenii de activitate considerate prioritare la nivel național:

 • a) industrie alimentară, industrie prelucrătoare, construcții: 75 milioane euro.
 • b) industrie auto, transport și distribuție, servicii adresate populației, turism și alte domenii eligibile: 75 milioane euro.

Valoarea minimă eligibilă care poate fi solicitată în cadrul proiectului este de 500.000 euro.

Valoarea maximă eligibilă a ajutorului de stat acordat în cadrul unui proiect este de 3.000.000 euro/proiect (nu mai mult de 5 ori Cifra de Afaceri pe anul 2022), astfel:

 • Microintreprinderi – maxim 500.000 euro;
 • Intreprinderi mici – maxim 1.500.000 euro;
 • Intreprinderi mijlocii – maxim 3.000.000 euro.
VIDEO. „LEXICON DE AFACERI”: Despre fonduri europene și guvernamentale
VIDEO. „LEXICON DE AFACERI”: Despre fonduri europene și guvernamentale

 Beneficiari – parteneriat format din:

A) Lider – IMM – Care realizează investiții în active corporale şi/ sau necorporale pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice, integrate cu soluții digitale.

b) Partener – IT

Cheltuieli eligibile:

Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice care să sprijinite întreprinderile în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate cum ar fi inteligența artificială, datele și cloud computingul, tehnologia blockchain, calculul de înaltă performanță și cuantică, internetul obiectelor, securitatea cibernetică precum:

 • achiziții de active corporale și necorporale (hardware pentru calculul de înaltă performanță și cuantică, echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice integrate cu soluții digitale, dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation);
 • achiziții de tehnologii blockchain (ce favorizează în principal industria de producție și lanțul de aprovizionare prin automatizare, planificarea resurselor întreprinderii, schimb eficient de date, IoT (internetul obiectelor), Big Data, Cloud computing, IIoT (internetul industrial al obiectelor) și inteligență artificială);
 • achiziții de active corporale și necorporale securitatea cibernetică
 • achiziții de sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual reality;
 • achiziția de servicii de date și cloud computing;
 • cheltuieli eligibile ale proiectelor de cercetare și dezvoltare sunt alocate unei categorii specifice de cercetare și dezvoltare și sunt următoarele:

(a) cheltuieli cu personalul: cercetători, tehnicieni și alți membri ai personalului auxiliar, în măsura în care aceștia sunt angajați în proiect;

(b) cheltuieli cu instrumentele și echipamentele, în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul proiectului și pe durata acestei utilizări.

(c) cheltuieli aferente cercetării contractuale, cunoștințelor și brevetelor cumpărate

Schema de minimis pentru pentru modernizarea și dezvoltarea stațiunilor balneare și balneoclimatice

Obiectivul schemei de minimis îl constituie stimularea operatorilor economici din stațiunile balneare și balneoclimatice pentru a realiza investiții în infrastructura turistică, balneară, culturală, sportivă și de agrement, în vederea diversificării ofertei și creșterii calității serviciilor turistice și conexe din aceste destinații, precum și pentru acoperirea cheltuielilor aferente formării profesionale a personalului angajat în domeniul HoReCa.

Sprijinul financiar, de la bugetul de stat, va fi acordat sub forma unei alocări financiare nerambursabile, reprezentând maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, exclusiv TVA, aferente proiectului, în limita unui plafon de 200.000 euro.

În cadrul programului vor fi finanțate următoarele tipuri activități eligibile:

 • extinderea și reabilitarea de structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică, alimentație publică și tratament balnear
 • construcția, extinderea și reabilitarea obiectivelor culturale, sportive și de agrement din stațiunile balneare;
 • achiziția de echipamente, mobilier și aparatură medicală specifice tratamentelor balneare;
 • formarea profesională a personalului angajat în domeniul HoReCa.
VIDEO. „LEXICON DE AFACERI” Despre fonduri europene și guvernamentale. Fondatorul Normedia.ro, Mihai Sandu, îți dezvăluie toate informațiile esențiale
VIDEO. „LEXICON DE AFACERI” Despre fonduri europene și guvernamentale. Fondatorul Normedia.ro, Mihai Sandu, îți dezvăluie toate informațiile esențiale
VIDEO. „LEXICON DE AFACERI” Despre fonduri europene și guvernamentale. Fondatorul Normedia.ro, Mihai Sandu, îți dezvăluie toate informațiile esențiale

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.