Fonduri europene pentru sistemul educațional

0
264
RECLAMĂnormedia.ro

Profesorii din unitățile de învățământ preuniversitar vor primi 500.000 tablete școlare și echipamente IT, în valoare de 100 milioane euro, necesare pentru buna desfășurare a cursurilor, ca urmare a situației generate de pandemia COVID-19. Totodată, școlile vor fi dotate cu echipamente de protecție medicală și dezinfectanți, în valoare de 50 milioane euro, precum și containere sanitare mobile, în care se vor investi alte 25 milioane euro.

Finanțările, din fonduri europene nerambursabile, sunt reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144 /2020  privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar 2020-2021 în contextul riscului de infecție cu virusul SARS-Cov-2, publicată în Monitorul Oficial în data de 25 august.

Din cele 100 milioane euro destinate echipamentelor IT, 87,5 milioane euro sunt din fonduri europene nerambursabile și 12,5 milioane este contribuția statului român. Celelalte tipuri de echipamente de protecție și containerele sanitare vor fi achiziționate prin Programul Operațional Infrastructură Mare.

Achiziționarea de containere mobile sanitare este eligibilă pentru unitățile școlare care nu au asigurat accesul la rețeaua de apă și canalizare, cu condiția contractării în condițiile legii a serviciilor de vidanjare pe toată durata utilizării containerelor, în limita valorii de 5.000 euro per container. Decontarea cheltuielilor cu containere mobile sanitare urmează regimul de cost simplificat, cu obligația beneficiarului finanțării de a depune documente justificative privind costul de achiziție al acestora.

Finanțarea pentru aceste achiziții este eligibilă în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 – Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Acțiunea 2.3.3. Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-sănătate și e-cultură – Secțiunea e-educație.
Calendarul lansării ghidului este următorul:
– Lansarea ghidului solicitantului în dezbatere publică în perioada 7 septembrie 2020 – 30 septembrie 2020;
– Lansarea oficială a apelului de proiecte începând cu data de 15 octombrie 2020.

Finanțarea se acordă în limita unei valori de 200 euro/tabletă pentru uz școlar, echivalentul în lei la data efectuării achizițiilor.

Atenție! Pentru decontarea ulterioară a cheltuielilor cu abonamentul lunar la internet pentru o perioadă de minimum 24 luni, va trebui să fie îndeplinită condiția ca această componentă să fi fost inclusă în procedura de achiziție publică a tabletelor.
Atenție! Cheltuielile care depășesc echivalentul în lei a contravalorii de 200 euro a echipamentelor electronice IT de tip tablete pentru uz școlar, vor fi considerate cheltuieli neeligibile și se vor suporta de către beneficiar.

Depunerea cererilor de finanțare pentru apelul din cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 – Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Acțiunea 2.3.3. Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-sănătate și e-cultură – Secțiunea e-educație, se vor putea transmite în aplicația MySMIS, în perioada 15 octombrie 2020 – 15 ianuarie 2020.

Se pot face achiziții înainte de depunerea cererilor de finanțare. Acest lucru este posibil începând de la 1 august 2020, conform prevederilor Ordonanței de Urgență 144/2020.

Achiziționarea de echipamente din domeniul tehnologiei informației – IT mobile, respectiv tablete pentru uz școlar cu acces la internet, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice, echipamente de protecție medicală/dezinfectanți și containere sanitare mobile se poate face de către autoritățile publice locale și/sau unitățile școlare, cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice și cu încadrarea în creditele de angajament și bugetare aprobate conform legii, înainte de depunerea cererilor de finanțare pentru a obține decontarea din fonduri externe nerambursabile. Aceste categorii de cheltuieli sunt eligibile începând cu data de 01.08.2020.

Cerințele tehnice minimale ale echipamentelor mobile IT de tip tablete pentru uz școlar au fost stabilite de Ministerul Educației și Cercetării și sunt incluse în ghidul solicitantului aprobat prin ordinul ministrului fondurilor europene, care urmează să fie publicat pe site-ul MFE la adresa http://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-poc/.

Potrivit ordonanței de urgență OUG144/2020, beneficiarii eligibili sunt:
a) unitățile școlare care desfășoară activități didactice pentru elevii din ciclul gimnazial, cu condiția ca acestea să aibă personalitate juridică pentru încheierea de contracte de achiziție publică în condițiile legii;
b) autoritățile publice locale pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza unității administrativ teritoriale care desfășoară activități didactice destinate elevilor;
c) parteneriatul dintre unitățile de învățământ preuniversitar de stat și autoritățile publice locale;
d) parteneriatele între inspectoratele școlare și unitățile de învățământ.

Sursă foto: Startupcafe

RECLAMĂnormedia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here